skip to Main Content

Motie 1 asbestkwestie Wateringen bestuursdwang

1.

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 14 januari 2016

 

Overwegende:

 

dat in januari 2015 in een deel van Wateringen asbest terecht gekomen is;

 

dat uit onderzoeken gebleken is dat op de daken van een groot aantal woningen en ook in de daarbij behorende tuinen nog steeds hoeveelheden asbest aanwezig zijn;

 

dat vaststaat dat de eigenaren en bewoners van de woningen en tuinen volstrekt niets kunnen doen aan de aanwezigheid van asbest;

 

dat voorts vaststaat dat de aanwezigheid van asbest een blijvend gevaar oplevert voor de volksgezondheid;

 

dat snelle sanering niet alleen belangrijk is voor de betreffende eigenaren van de nog asbestbevattende woningen en tuinen maar ook voor het gehele gebied vanwege besmettingsgevaar;

 

dat de Raad van mening is dat de gemeente Westland geen bestuursdwang mag toepassen tegen haar eigen burgers, gezien onder meer de ellende die dat met zich mee zal brengen voor de betreffende eigenaren en het feit dat zij niet om deze situatie gevraagd hebben.

 

Verzoekt en draagt het College op om:

in geen enkel geval bestuursdwang, in welke vorm dan ook, toe te passen in de Wateringse asbestkwestie tegen de eigenaren / gebruikers, in geval verdere asbestsanering noodzakelijk is van de betreffende woningen/tuinen.

 

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top