skip to Main Content

Persbericht Westland Verstandig: Meerderheid Raad kiest ten onrechte voor bestuursdwang tegen Wateringse asbestslachtoffers

 

Westland Verstandig: Meerderheid Raad kiest ten onrechte voor bestuursdwang tegen Wateringse asbestslachtoffers

14 januari 2016 is een zwarte dag voor Westland. De eigenaren van de panden in Wateringen worden op die dag door CDA Westland, GemeenteBelang Westland, Progressief Westland, VVD Westland, D66 en CU/SGP gedwongen op eigen kosten hun woningen asbestvrij te maken. Vaststaat dat die eigenaren niets kunnen doen aan de asbestvervuiling. Zij kunnen ook niets eraan doen dat de burgemeester bewezen heeft volstrekt niet bij machte te zijn een goede oplossing te bieden. Meer dan 8 maanden heeft hij als verantwoordelijke voor de veiligheid van de inwoners niets tastbaars gedaan voor deze mensen. Na een vernietigend rapport raakt de burgemeester in paniek, zeker als openlijk ter discussie gesteld wordt of hij nog wel geschikt is als burgemeester van Westland. Alle “hens aan dek” bij de 6 genoemde partijen in Westland.

Na de toezegging op 29 januari 2015 “alles komt goed ik regel het” en na de aanvankelijke belofte dat de buurt asbestvrij gemaakt zou worden trekt de burgemeester zich nu niks meer aan van de burgers en jaagt hen op kosten door dwangmaatregelen te nemen. Ook zal bestuursdwang veel persoonlijk leed en onzekerheid in de gezinnen meebrengen. De inwoners van Wateringen zijn daar terecht laaiend en verdrietig over. Hen werd het zelfs onmogelijk gemaakt om met zijn allen te komen inspreken op 14 januari jl. Blijkbaar is inspreken alleen goed als het de politiek uitkomt. De burgemeester was bang dat hij er van langs zou krijgen van zijn eigen bewoners, die “anti Van der Tak”-uitingen hadden geplaatst op hun woningen en bij de openbare wegen in Wateringen. Zij voelen zich belogen en bedrogen. Terecht hebben zij dit gevoel volgens Westland Verstandig. Zij voelen zich in de steek gelaten en niet serieus genomen. Ieder vertrouwen in deze burgemeester zijn zij kwijt. De burgemeester is laks geweest gedurende ruim 8 maanden en de Provincie was nodig om duidelijk te maken dat het aanwezige asbest opgeruimd moet worden. Ook van het feit dat de volksgezondheid en het wel en wee van de burgers in gedrang is en de gemeente een verplichting heeft, trekken burgemeester en de vorengenoemde partijen zich niets aan. Alles is niet te begrijpen. De procedures -meer dan 45- worden gevoerd door de gemeente en het door haar ingeschakelde advocatenkantoor. Geschatte kosten per procedure ca. € 15.000,–. Aan de kant van de bewoners worden ook kosten gemaakt. De saneringskosten bedragen tussen ca. € 10.000,– en € 20.000,–. Conclusie: de gemeente steekt -zoals helaas gebruikelijk- meer geld in de procedures dan de sanering kost. Ook zal door de bestuursdwang veel tijd verloren gaan zonder dat sanering plaatsvindt en zal een volledige gelijktijdige schoonmaak van alle woningen niet haalbaar zijn. Dit betekent dat de inwoners nog langer in een door asbest vervuilde leefomgeving moeten verblijven. Overigens is ook de visie van de burgemeester en de op alles jaknikkende partijen tegenstrijdig: er zou geen gevaar zijn voor de gezondheid wordt met veel omhaal verteld, maar gedwongen sanering  van de woningen is wel nodig. Vreemd. Dat is toch tegenstrijdig.

Waarom wordt niet erkend dat de bewoners gelijk hebben en dat zij recht hebben op een zekere en veilige leefomgeving, waarin geen asbest afkomstig van de brand meer wordt aangetroffen. Daarom wil Westland Verstandig dat direct begonnen wordt met sanering van alle woningen waar nog asbestresten zijn aangetroffen, de gemeente daarvan vooralsnog de kosten draagt en later bekijkt of die kosten verhaald kunnen worden. Alleen op die wijze kan verzekerd worden dat de buurt snel schoon is. De bewoners willen dat ook en willen verschoond blijven van politieke spelletjes en pompeus aandoende ego’s van politieke bestuurders van Westland. Opzienbarend is het dat de politieke partijen in de Provincie wel oog en oor hadden voor de Wateringse inwoners: geen bestuursdwang tegen eigen inwoners die niets kunnen doen aan de situatie en die door de burgemeester al 8 maanden aan het lijntje worden gehouden gemeente. Die partijen waren ook getroffen door het rapport Waterman, gemaakt in opdracht van de Provincie. De burgemeester en de 6 partijen van Westland vonden het rapport niet juist omdat de inhoud hen niet uitkwam. De inwoners van Wateringen en hun leefsituatie interesseert hen niet!!

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top