skip to Main Content

2e Berkenflat gaat gewoon volgens planning door

2e Berkenflat gaat gewoon volgens planning door

Anders dan in de pers wordt aangegeven, gaan de plannen voor een 2e Berkenflat in ‘s-Gravenzande gewoon door. Ook het overleg met de WOS om te verhuizen naar de Veiling in Poeldijk wordt nog gevoerd. Gisteren bevestigde wethouder Rombout dat, desgevraagd door de fractie van Westland Verstandig, ook nog een keer in de Commissie. Nog steeds zal de WOS plaats gaan maken voor de 2e Berkenflat en met de WOS wordt op een positieve wijze gepraat.

Door een krantenkop dat de komst van een 2e Berkenflat “op losse schroeven komt te staan”, wordt dan ook een verkeerde weergave gegeven van de mededelingen van de wethouder. Ook wordt er onrust geschapen die nergens goed voor is. Overigens wil Westland Verstandig in meerdere dorpen complexen zoals de Berkenflat bouwen. Het is een goede wijze om onze senioren zo langs als mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen met zorg op maat, goed beheer en de nodige gezelligheid.

Back To Top