skip to Main Content

Vragen aan het College inzake leefomgeving Kantstijl Wateringen

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

 

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het oude Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake leefomgeving Kantstijl Wateringen

 

Vraag 250 2014-2018

 

Edelachtbaar College,

 

Bijgaand antwoord werd op 18 september 2015 ontvangen terzake van leefomgeving rondom Kantstijl in Wateringen. Ondanks alle goede bedoelingen en plannen blijkt aan de situatie ter plekke niets gewijzigd te zijn en is het plantsoen niet goed onderhouden.

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke initiatieven zijn er sinds september 2015 ter plekke ondernomen of moeten de betrokken bewoners zelf het voortouw daarvoor nemen?
  • Hoe is het onderhoud geregeld van het pleintje bij de Kantstijl?

 

beantwoording-artikel-26-vraag-099-leefomgeving-kantstijl-wateringen

 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

 

Hoogachtend,
U e.a.,

 

Namens de fractie Westland Verstandig
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top