skip to Main Content

50 petities voor hulp gemeentezwanen in de Singel

50 petities voor hulp gemeentezwanen in de Singel

De bewoners van de Van Rheedesingel, Doys van de Doesstraat en de Anjer te De Lier hebben 50 petities ondertekend, gericht aan de gemeente Westland om de zwanen in de Singel te redden. De petitie wordt bijgevoegd. De fractie van Westland Verstandig heeft daarover al vragen gesteld aan het College en ook wethouder Meijer daarover aangeschreven om direct maatregelen te nemen. Er is tot nog toe wel enige beweging, maar echte maatregelen zijn nog niet genomen. Globaal onderzoek van het Hoogheemraadschap heeft uitgewezen dat er geen sprake is van botulisme en dat er andere problemen zijn. De ondertekenaars van de Van Rheedesingel, Doys van de Doesstraat en de Anjer willen dat de gemeente actie onderneemt tot behoud van de betreffende dieren. Als de gemeente Westland de meeste duurzaam glastuinbouwgemeente van Nederland wil worden, dan moet de redding van een koppel zwanen in de Singel in De Lier natuurlijk in belang van het dier en de natuur, geen enkel probleem zijn. Goed dierenwelzijn hoort ook tot een goed bestuur van de gemeente.

 

bijlage persbericht 16-8-16 Singel in De Lier

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top