skip to Main Content

Westland Verstandig Burgerbelang boven gemeentebelang Draagvlak bij de burgers staat voorop Westland Verstandig Vernieuwing van de gemeentelijke organisatie Een écht duurzamer Westland Westland Verstandig Geen lastenverhoging voor burgers & bedrijven Omlaag brengen schuldenpositie van de gemeente Westland Verstandig Verenigingsleven in dorpen faciliteren en stimuleren Woningen voor elke beurs en leeftijd

Westland Verstandig

Vragen aan College inzake Verkeersonveilig punt bij Zijtwende en Burgerdijkseweg De Lier  

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK 24 juni 2024 Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor…

Vragen aan College inzake Hekjes bij het fietstunneltje in De Lier

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK 24 juni 2024 Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor…

Gerechtshof Den Haag geeft inwoners en bedrijven uit het Buitengebied Westland gelijk en veroordeelt Delta Fiber Netwerk glasvezel aan te leggen in Westland

Gerechtshof Den Haag geeft inwoners en bedrijven uit het Buitengebied Westland gelijk en veroordeelt Delta Fiber Netwerk glasvezel aan te leggen in Westland Door Westland Verstandig werd in 2021 een procedure opgestart tot aanleg van glasvezel in het Westlandse Buitengebied…

Hoe zit het met de nieuwe ISW school en samenvoeging met De Nieuwe Weg en een ontmoetingscentrum op de locatie van de Veiling in Poeldijk?

Hoe zit het met de nieuwe ISW school en samenvoeging met De Nieuwe Weg en een ontmoetingscentrum op de locatie van de Veiling in Poeldijk? Op 27 maart jl. nam de Raad het unanieme besluit om in te stemmen met…

Vragen aan College inzake Zebrapaden Verdilaan weggehaald

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK 19 juni 2024 Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor…

Vragen aan College inzake Actuele opgave huisvesting statushouders in Westland

  Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK 17 juni 2024 Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde…

Vragen aan College inzake Weesbootjes in Westland

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK 13 juni 2024 Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor…

Vragen aan College inzake Verkeersavond Wateringen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK 13 juni 2024 Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor…

Motie Toegankelijk maken strand voor mensen die slecht ter been zijn en mensen met een beperking

Motie Toegankelijk maken strand voor mensen die slecht ter been zijn en mensen met een beperking De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 26 juni 2024; Overwegende: In het verleden het College geëxperimenteerd heeft met matten die…

Zet je stem kracht bij via onze meldpunten

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief

Back To Top