skip to Main Content

Aangifte tegen Westland Verstandig afgewezen door OM

Zelfs geen reden voor onderzoek; blamage voor burgemeester Van der Tak die de aangifte bedacht en samen met enkele raadsleden deed

Westland Verstandig plaatste in september 2016 op haar site het door de griffier Broekema ingediende bezwaarschrift tegen zijn schorsing. Reden voor de fractie om dat te doen was om tegenwicht te geven tegen de volstrekt eenzijdige en gekleurde berichtgeving naar de pers en derden vanuit de burgemeester, een gekleurd “klikkende” griffiemedewerker en enkele raadsleden over de reden van de maatregel. Volstrekt los van de vraag of de griffier nu wel of niet correct handelde, vond Westland Verstandig dat de burgemeester, gemeentesecretaris, griffiemedewerker en enkele raadsleden alleen maar uit rancune handelden. Immers zij hadden een hekel aan de griffier. Op al jaren bekende feiten werd hij kort voor zijn pensionering aangepakt. De rol van de burgemeester was opvallend. In plaats van een bemiddelende rol, wakkerde hij het conflict aan en nam zelf ten onrechte het schorsingsbesluit. Veel ambtelijke tijd, maar vooral ook veel geld aan onderzoek en meerdere advocaten was te voorzien en is ook inmiddels de werkelijkheid. De kosten zullen nu al wel ver boven de € 100.000,– liggen.

Transparantie en openheid stond Westland Verstandig voor. Vandaar dat zij -met toestemming van de griffier- op 15 september zijn verweer op haar site plaatste. De Westlandse burgers hadden recht -nadat vanuit de gemeente aan de pers allerlei eenzijdig en gekleurde berichten gegeven waren over de reden van de schorsing- om ook de visie van de griffier te horen. Het betroffen absoluut geen geheime stukken en waren afkomstig van de griffier zelf. De burgemeester, gesteund door raadsleden, deed aangifte. Westland Verstandig heeft direct aangegeven -met de redenen waarom- dat dit volstrekt ten onrechte was. De burgemeester trok zich daar niets van aan.

Zoals verwacht gaat de officier van justitie geen onderzoek doen naar de handelwijze van de fractie van Westland Verstandig. Geen enkele reden is daarvoor aanwezig. De aangifte is ten onrechte gedaan dus. Deze poging van de burgemeester en enkele raadsleden om Westland Verstandig terug te pakken op haar kritisch controlerende rol in andere zaken is dus voor hen uitgelopen op een blamage. Een hoop gedoe om niets. Opvallend en veelzeggend is ook dat de burgemeester de aangifte in september 2016 met veel heisa bekend maakte. Nu het voor hem fout uitpakt kondigt hij enkel in de commissie van 6 april aan, dat hij een brief van de officier ontvangen heeft zonder over de inhoud in het openbaar mededeling te doen. Dat verandert als de officier hem tijdens de vergadering om half 8 belt en hem meldt dat de WOS de officier al gebeld had om naar de inhoud van de brief te informeren.

Overigens maakt de officier op het eind van zijn brief nog een opmerking dat binnen de gemeente nog maar eens gesproken moet worden over de integriteit. Waarschijnlijk een opmerking die door de burgemeester is gesouffleerd. De officier gaat daar natuurlijk niet over. Hij moet zich beperken tot het strafrechtelijk deel. Westland Verstandig meent dat zij volstrekt integer gehandeld heeft door plaatsing op de site. Als de officier doelt op het lichtvaardig en dus volledig ten onrechte aangifte doen door de burgemeester tegen een hele raadsfractie, dan dient natuurlijk bekeken te worden of de burgemeester wel integer handelt. Immers het is verkeerd van een burgemeester, die vanuit zijn functie “staatsmacht” heeft, dat hij zijn gram haalt op een fractie door aangifte te doen. Bewuste poging van de burgemeester tot beschadiging. Opvalt ook dat deze burgemeester de afgelopen periode een aantal aangiften deed tegen diverse personen. De LPF merkte daarover recent terecht op dat deze burgemeester meer op het politiebureau zit dan achter zijn bureau.

Westland Verstandig hoopt dat nu echt goed samengewerkt kan gaan worden en dat ook de burgemeester lering trekt uit het verloop. Westland Verstandig hoopt ook dat met de oud-griffier een regeling getroffen wordt en de kosten niet nog hoger oplopen. Ook de vele tijd die ambtenaren en bestuur aan de griffiers kwestie besteden kan beter voor de burgers worden ingezet. We zitten er tenslotte voor de burgers van Westland en niet om elkaar vliegen af te vangen.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter.

 

Back To Top