skip to Main Content

Aankoop Carlton Hotel goede zaak voor Westland

Aankoop Carlton Hotel goede zaak voor Westland

Bij de Commissie Wonen deze week werd het collegevoorstel over de voorgenomen aankoop van het Carlton Hotel door de gemeenteraad besproken. Tijdens de bespreking viel op dat met name de LPF tegen het voorstel was. Alhoewel eerst gemeld werd dat de LPF de stukken niet had kunnen lezen vlak voor de vergadering, hadden ze toch een uitgesproken oordeel. Ook in de pers werd door LPF aangegeven -zonder de stukken blijkbaar gelezen te hebben- dat aankoop een blunder is. Met echt foute en misleidende teksten stelt LPF dat onze inwoners er “niks wijzer van worden”. Volgens LPF gaan we alleen “asielzoekers opvangen” en zij spreekt zelfs van “extra asielzoekers”. Nou zijn we dat heel specifieke wappie-gebrul wel gewend, maar als de werkelijkheid anders is, dan is het wel goed de zaken even in een goed gelid te zetten.

Eerste punt: asielzoekers komen er niet in Westland, tenzij Westland daartoe gedwongen wordt, maar dat is nog niet het geval. Bewust verdraait LPF de waarheid. Zelfs een groot aantal keren worden asielzoekers genoemd. Dat is natuurlijk triest, maar blijkbaar doet het de LPF pijn dat deze coalitie nu met concrete plannen komt om de starters en senioren aan goedkope huizen te gaan helpen en dat de LPF niet op dat idee kwam.

De LPF-fractie heeft in de vorige bestuursperiode 2018-2022 toen ze 2 wethouders had, niets gedaan door gebrek aan inzicht en oplossingsgericht denken, om het starterswoningenprobleem op te lossen en een einde te maken aan het Westlandse probleem dat onze starters en senioren geen woningen konden vinden. Ook kon Westland de inwoners die dringend een dak boven het hoofd nodig hadden niet helpen. Wel werden allerlei dure woningprojecten gepland en voor vele miljoenen euro’s waardeloze visies opgesteld die direct in de prullenbak verdwenen. Ook werd door LPF -ondanks heel veel grote woorden en nu weer in de pers- niets gedaan aan de aantallen door Westland verplicht te huisvesten statushouders. Die werden in de LPF-periode geplaatst in de vrijkomende sociale huurwoningen, wat dan weer direct ten koste ging van onze eigen woningzoekenden. Daar werd -in de woorden van de LPF- “de echte Westlander echt niks wijzer van”. Blijkbaar weet LPF dat nu niet meer en we zijn nog geen jaar verder!

Westland Verstandig wilde dit per direct en snel en kordaat veranderen of doen kantelen: zij komt met de bouw van 1.500 goedkope woningen voor starters en senioren, een soort pension voor de verplicht te huisvesten statushouders waar de opvang kan plaatsvinden en onze sociale huurwoningen toekomen aan degene die er recht op hebben nl. onze inwoners. Aan de bouw van de 1.500 woningen wordt nu gewerkt en de Provincie gaf akkoord en een aantal bouwlocaties zijn al bekend. Dat zijn woningen vooral voor onze eigen woningzoekenden en zullen laag in prijs zijn omdat ze anders voor starters / senioren niet te betalen zijn. Die bouw heeft niets te maken met statushouders. LPF heeft dat niet nog steeds niet begrepen gezien haar uitlatingen.

Dan het Carlton Hotel. Daar zaten al sedert vorig jaar maart 170 Oekraïense vluchtelingen. Die zijn grotendeels verhuisd naar de 4 locaties elders in Westland, waar ook deze coalitie voor zorgde. Nu zijn er in het Carlton Hotel 120 statushouders gehuisvest, nog enige tientallen Oekraïense vluchtelingen en daarnaast Westlandse inwoners die plotsklaps zonder woning zijn komen te zitten. Dat is een goede oplossing om een aantal problemen op te lossen. Voorts is duidelijk aangetoond dat kopen veel voordeliger is voor de gemeente dan doorhuren. Goed is het te weten dat voor de opvang van Oekraïners en statushouders van het Rijk een ruime vergoeding ontvangen wordt waarmee de aankoop deels gefinancierd kan worden. De statushouders in het hotel gaan gedurende de 6 maanden dat ze in het Carlton Hotel wonen vaker uit Westland weg en als dat niet het geval is, dan gaan ze naar woningen zoals nu de Oekraïense vluchtelingen gehuisvest zijn. Dus niet in een sociale huurwoning. Natuurlijk zouden we graag minder statushouders een woning willen geven, maar dat kan niet en dat lukte LPF ook niet in de vorige bestuursperiode.

Kort en goed: de LPF zou in het belang van onze starters en senioren in ieder geval eerlijke informatie moeten geven. Daarnaast zou het goed zijn dat ze een positieve en realistische grondhouding inneemt op de plannen zoals die nu in uitvoering zijn. Samen komen we verder. Dit vraagstuk -starterswoningen bouwen- is zo groot en loopt al zo lang, dat zich dat niet leent voor politieke spelletjes. Door foute voorstellingen van zaken, stemmingsmakerij en niet gefundeerde kretologie worden de belangen van onze inwoners niet gediend. Dus een oproep aan LPF om haar verantwoordelijkheid te nemen, te stoppen met het verspreiden van nepnieuws en mee te werken aan de oplossing van een groot Westlands probleem.

Back To Top