skip to Main Content

Amendement beeld Gravin Machteld

Amendement

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 24 januari 2017

In aanmerking nemende:

dat het beeld van Gravin Machteld op het Marktplein geplaatst is ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de toenmalige gemeente ’s-Gravenzande;

dat de inwoners van ’s-Gravenzande voor het maken en plaatsen van het beeld op deze locatie gelden bij elkaar gebracht hebben;

dat het betreffende beeld gehandhaafd moet blijven op het Marktplein wellicht op een andere plaats dan waar het nu staat;

dat het Marktplein zeer wel zo ingedeeld kan worden dat met plaatsing van het beeld rekening gehouden wordt;

Spreekt uit:

Het besluit als volgt aan te vullen:

Na de huidige tekst:

“en voorts het in het kader van het 750-jarig bestaan van de toenmalige gemeente ’s-Gravenzande geplaatste beeld Gravin Machteld op het Marktplein te laten staan en te volstaan met eventueel verplaatsen op het Marktplein zelf”.

Aldus besloten door de Raad op 24 januari 2017.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top