skip to Main Content

Artikel 42 vragen aan College inzake telefonisch voeren van keukentafelgesprek

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Westland
Postbus 150
2670 AD  NAALDWIJK

Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 2016 inzake telefonisch voeren van deugdelijk keukentafelgesprek

Vraag 785 2018-2022

Edelachtbaar College,

Eerder heeft Westland Verstandig al een vraag gesteld over het telefonisch voeren van een WMO-keukentafelgesprek zoals de Wethouder dat nu in een aantal gevallen wil gaan doen. Inmiddels heeft de KBO-PCOB Westland de noodklok geluid middels haar mail van 3 november. Het niet voeren van een keukentafelgesprek is niet conform de Wet hetgeen ook bleek uit informatie van de aanwezige WMO-deskundigen tijdens de zorgavond van Westland Verstandig op 31 oktober jl.

Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Waarom wordt de herindicatie in een aantal gevallen nu weer ingeluid met een telefonisch keukentafelgesprek?
  • Is het College niet met het KBO-PCOB eens dat hulpverleners op die wijze gemakkelijk toegang krijgen tot de klanten, hetgeen met een telefoongesprek vaak niet tot z’n recht komt?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,
U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens
Fractievoorzitter

Back To Top