skip to Main Content

Artikel gemeentenieuws: Burgerbelang boven gemeentebelang

Westland Verstandig zet zich in voor de inwoners en ondernemers in Westland. Voor hen is een goede leefomgeving belangrijk. Voldoende en goed onderhouden groen. Voldoende goede parkeermogelijkheden. Goed uitziende en bruisende dorpskernen. Geen steeds toenemende geluids- of verkeershinder bij woningen. Geen aanwezigheid van hinderlijke en ergerlijke buurtbewoners. Geen burgertje pesten door gemeente zelf door nutteloze handhavingen. Gelijke kansen voor iedereen en geen good old boys netwerken koesteren. Geen ergernissen dichtbij, zoals hinderlijke personen op verzamelplekken en verkeerd gebruik woningen. Dit alles goed te regelen en indien nodig geld voor uitgeven is een belangrijke taak van de gemeente.

Ook goede voorzieningen zijn belangrijk zoals passende woningen voor starters, alleenstaanden en ouderen op geschikte locaties, goede zorg op maat zo nodig gecombineerd met goed wonen en zorg dichtbij en de mogelijkheid voor ouderen of hulpbehoevenden om in de eigen dorpskern de nodige zorg tijdelijk of blijvend te krijgen. Als laagste overheid is het gemeentebestuur er voor de burgers. Dat betekent dat er steeds draagvlak moet zijn bij besluiten die burgers raken. Of het nu gaat om het slopen van woningen in de Molenstraat in Monster, de bouw van een veel te grote supermarkt op een ongeschikte plek in Naaldwijk, het realiseren van een wel passende derde supermarkt in Naaldwijk, het behoud van verzorgingshuizen of de opvang van vluchtelingen op een industrieterrein.

Een gemeentebestuur dus dat niet nagenoeg alleen met en voor zichzelf en eigen betere loopbanen elders bezig is en daarom het doet voorkomen dat ze meer dan geweldig zijn maar een bestuur dat echt om de burgers geeft en zaken echt goed regelt en niet alleen maar doet alsof en enkel eigen prestige roemt. Ook besturen dichtbij huis in plaats van wekenlang nutteloos reizen naar Londen, Japan, China, Milaan, Berlijn, Amsterdam etc. Weten wat er leeft onder de burgers zodat de wel bestaande problemen herkend worden. Een gemeentebestuur dat haar taak echt serieus neemt en geen tijd verdoet met onzinnige interessantdoenenerij door met name de huidige coalitiepartijen en enkele oppositiepartijen. Raffinement niet om de burgers op afstand te houden en een rad voor ogen te draaien met vage beloften en plannen maar raffinement om echt goed voor de burgers bezig te zijn, met slimme oplossingen te komen en dat samen met de burgers te doen en te komen met concrete goed meetbare resultaten. Het is het ideaal en de ambitie van Westland Verstandig om dat te bereiken. We zullen daar al onze energie in steken.

 

namens de fractie Westland Verstandig

Peter Duijsens 06-53401068

Back To Top