skip to Main Content

Vragen aan het College; inzake terugbetaling parkeervergunningsgeld aan bewoners Ter Heijde/echte handhaving ter bescherming van bewoners van Ter Heijde en oneigenlijk gebruik fietspad Ter Heijde/Monster

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en…

Lees Meer
Back To Top