skip to Main Content

Belangen van burgers moeten echt zwaarder wegen in Westlands bestuur

Belangen van burgers moeten echt zwaarder wegen in Westlands bestuur

De afgelopen week zijn in Westland een drietal bijeenkomsten geweest, waar de burgers centraal staan en waar Westland Verstandig ook was uitgenodigd om mee te denken. Eerst de gezamenlijke bijeenkomst met leden van de Senioren Advies Raad en Platform Gehandicapten over zorg in Westland. Daar blijkt dan al snel dat op het gebied van de zorg nog veel niet goed geregeld is zoals goed vervoer, meer en betere woningen, meer zorg op maat, meer aandacht voor de mantelzorgers etc. Westland Verstandig blijft met initiatieven komen om de zorg te verbeteren.

Dan de komst van 275 vluchtelingen naar Wateringen. Slecht plan. Westland moet niet op slot voor echte vluchtelingen. Wel moet er draagvlak zijn, moet het aantal vluchtelingen te behappen zijn en moet de veiligheid van onze Westlandse burgers absoluut zeker zijn. Jammer dat het College de Raad en de burgers weer gepasseerd heeft. Ook jammer dat door een per vergissing openstaande microfoon duidelijk werd hoe de burgemeester sjoemelde met wethouders en LPF Westland. Slechte zaak voor het aanzien van betrokkenen en de politiek.

Tenslotte werden besproken de plannen voor het Wilhelminaplein Naaldwijk. Westland Verstandig vindt dat de pleinen in praktisch alle kernen verfraaid moeten worden. Die pleinen moeten de kernen verlevendigen. In Naaldwijk gaat Westland Verstandig -mits daar draagvlak voor is- voor een groen, gezellig en mooi ingericht Wilhelminaplein, dat jaarrond de uitstraling heeft van gezelligheid en rust. Dat betekent dat erg grote evenementen en ook de markt daar niet meer kunnen plaatsvinden en daar in het centrum een andere plek voor gevonden moet worden. Dat is een keuze en wij zijn benieuwd wat de burgers ervan vinden.

Peter Duijsens namens de fractie Westland Verstandig 06-53401068. Wilt u een keer met ons praten dan kan dat. Maak een afspraak en kom naar het Westland Verstandig BURGERKANTOOR, Prinses Julianastraat 43a Naaldwijk. www.westlandverstandig.nl;

Back To Top