skip to Main Content

Belangengroep onzinnige handhaving

Westland Verstandig constateert dat handhaving in het glastuinbouwgebied een doel op zichzelf is geworden voor het bestuur van de gemeente Westland. Het plan bestaat om 1.000 “gevallen” aan te pakken met de sterke arm. Westland Verstandig heeft zich verdiept in de ca. eerste honderd dossiers en haar conclusie is dat deze geldverkwistende en kostbare actie volstrekt overbodig is. Veelal probeert het College al vele tientallen jaren bestaande gebruikssituaties te beëindigen en valt in de verste verte niet in te zien dat dat gebruik schaalvergroting of reconstructie in de weg staat. Ook niet dat de actie van het College leidt tot reconstructie. Het College doet maar wat en probeert de mislukking van reconstructies in Boomawatering en Poelzone te verhullen. Ook in andere delen van Westland worden burgers aangeschreven zonder dat in te zien valt dat daarmee enig doel gediend is. Ja, de aangeschreven burgers ongelukkig maken en hen nodeloos op kosten jagen. Overigens valt ook niet in te zien dat het vrij van gebruik maken van percelen / opstallen / woningen de schaalvergroting meer nabij brengt. Westland Verstandig pleit voor meer maatwerk en dan pas optreden als er serieuze en concrete plannen zijn. Voorts zien tuinbouwgebieden er beter uit als ook wat ander gebruik daarin voorkomt. Niet duidelijk is het vaak waarom in tuinbouwgebieden wel aan agrariërs gegund wordt dat ze burgerwoningen kunnen bouwen midden tussen de kassen. Het lijkt op enige willekeur van de zijde van het College.

 

Westland Verstandig heeft het initiatief genomen voor de vorming van een actiegroep. Die zal contact hebben met het College. Daarnaast is een actie opgezet om alle Westlanders die tegen de onzinnige handhaving zijn en die afkeuren dat Westlandse inwoners onnodig en onterecht leed wordt aangedaan, een verklaring te laten tekenen die de start is van een burgerinitiatief. De verklaring wordt bijgevoegd. Een ieder die de actie wil steunen kan een verklaring voorzien van zijn persoonlijke gegevens inzenden naar Westland Verstandig per mail (info@duijsens.net) of per post (Prinses Julianastraat 43a Naaldwijk) of per fax (070-3383060).

Verklaring onzinnige handhaving

 

Back To Top