skip to Main Content
Bijgevoegde KBO Kieswijzer: Westland Verstandig Samen Met GBW De Hoogste Score Van 27. Alleen Scoort GBW Op Acht Wel Belangrijke Onderwerpen Een 0 En Westland Verstandig Op Twee

Bijgevoegde KBO Kieswijzer: Westland Verstandig samen met GBW de hoogste score van 27. Alleen scoort GBW op acht wel belangrijke onderwerpen een 0 en Westland Verstandig op twee

Bijgevoegde KBO Kieswijzer: Westland Verstandig samen met GBW de hoogste score van 27. Alleen scoort GBW op acht wel belangrijke onderwerpen een 0 en Westland Verstandig op twee

Met 27 punten scoorde Westland Verstandig in de KBO Kieswijzer beiden als hoogste. Wel was het tweede staatje 8-2 in het voordeel van Westland Verstandig. Dit betekent dat Westland Verstandig twee onderwerpen in haar programma niet regelt. Dat waren volgens de Kieswijzer: 1. “zorg voor extra inzet op ouderen die niet reageren op herhaaldelijke verzoeken voor 75+-bezoeken” en 2. “bevorderen van samenwerking tussen betaalde en vrijwillige ouderenadviseurs en promoot hun activiteiten”.
GemeenteBelang Westland scoorde een nul voor acht onderwerpen, te weten: 1. “geen wethouder voor ouderenbeleid”, 2. “zorg voor voldoende inkomen voor ouderen: toeslagen, vrijstellingsregelingen en eigen bijdrage WMO”, 3. “VNG-handreiking inzake cliëntondersteuning integraal overnemen”, 4. “bevorder de samenwerking tussen betaalde en vrijwillige ouderenadviseurs en promoot hun activiteiten”, 5. “faciliteer de mantelzorgmakelaar”, 6. “ondersteun mantelzorgers”, 7. “breng de informatievoorziening beter op orde (ouderen weten niet meer waar ze moeten zijn)”, 8. “betrek doelgroepen bij beleid en uitvoering”.
Al die punten regelt GemeenteBelang Westland niet in haar programma en daarover heeft zij dus ook geen plannen voor de komende periode en reserveert ze ook geen gelden.
Toch presteert GemeenteBelang Westland het om aan te geven –in Het Hele Westland van deze week- dat zij als beste uit de KBO-kieswijzer komt, terwijl zij al vorenstaande zaken niet de moeite waard vindt om te regelen.
Inderdaad een score van 27 is gelijk aan die van Westland Verstandig. Dat is een gelijk spel zou je zeggen. Oordeel zelf of een partij kan claimen (zie het Hele Westland van deze week) de beste optie voor ouderen te zijn als je niet (goed) wilt regelen de financiële gevolgen van de zorg, zorg voor mantelzorgmakelaar, betere informatievoorziening, een deugdelijk geregelde cliëntondersteuning, de doelgroepen nergens bij wilt betrekken etc.
En dan toch de beste pretenderen te zijn? Volgens ons is de vraag stellen, die ook al beantwoorden.

Overigens valt de lage score van CDA, LPF en VVD ook zeer op. Kijkt u zelf naar de Kieswijzer.

bijlage persbericht 1-3-18 KBO Kieswijzer

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Back To Top