skip to Main Content

Blijven melden van overlastgevende situaties bij gemeente, politie, Omgevingsdienst Haaglanden, woningcorporaties, wel belangrijk bij verdere aanpak

Blijven melden van overlastgevende situaties bij gemeente, politie, Omgevingsdienst Haaglanden, woningcorporaties, wel belangrijk bij verdere aanpak

Ook in Westland blijven er helaas situaties bestaan dat overlast ervaren wordt van buren, jeugd of andere ergerlijke situaties. Meer dan wordt aangenomen. Vaak horen we als Westland Verstandig de mistoestand aankaart, dat melden bij politie/ gemeente / ODH / woningcorporatie geen enkele zin heeft, want er gebeurt toch niets.

Als Westland Verstandig de kwestie dan aanhangig maakt, krijgen we heel vaak te horen dat er nog te weinig klachten / meldingen zijn en dat er om die reden (nog) niets kan gebeuren wat wij graag willen aan actie om de kwestie op te lossen. Dit is natuurlijk raar, maar wel de realiteit.

Dus ook al hebt u de indruk dat er niets gebeurt met uw melding of klacht, omdat ook vaak sprake is van een gebrekkige terugkoppeling, blijf zoveel als nodig klagen / melden, want die meldingen / klachten worden wel vastgelegd en zijn belangrijk als Westland Verstandig de situatie aankaart. Voorts kunnen politie / gemeente / ODH / woningcorporaties pas concrete acties ondernemen als “het dossier dik genoeg is”.

Back To Top