skip to Main Content

Burgemeester Van der Tak blijft afgifte brief OM weigeren

Burgemeester Van der Tak blijft weigeren ondanks vele verzoeken van Westland Verstandig brief Openbaar Ministerie inzake afwijzing aangifte tegen Westland Verstandig uit handen te geven. Wel in openbaar deel vergadering melden dat er een brief is, om vervolgens de brief vast te houden. Wat is er aan de hand en wat is de ware reden? Is dit spelletje wel integer?

Burgemeester Van der Tak is vanaf donderdagavond meerdere keren door de fractie van Westland Verstandig verzocht de voor de burgemeester en enige raadsleden blamerende brief van het openbaar ministerie af te geven. Tot nu toe weigert hij dat te doen en geeft als reden aan dat deze geplaatst wordt op de lijst ingekomen stukken bij de raadsvergadering van 23 mei! Dit zou afgesproken zijn, maar dat is uiteraard niet waar. De burgemeester zou de brief direct verspreiden en laten opnemen op de lijst van ingekomen stukken. Of de brief aan de burgemeester of aan de Raad gericht is, is niet duidelijk geworden. Directe verspreiding zei hij uitdrukkelijk toe, omdat de officier hem om half 8 op donderdag 6 april al telefonisch op de hoogte bracht dat de WOS al geïnformeerd had naar de brief. Logisch gevolg van het onhandig gedrag van de burgemeester om in het openbaar melding te maken van de ontvangst. Wederom bewuste actie of een beetje dom? Het gaat om de aangifte wegens het op de site plaatsen van een openbaar bezwaarschrift door Westland Verstandig. Dus geen lekken zoals de burgemeester steeds aangaf en in zijn kielzog uiteraard de meeste raadsleden. Dit -verwijt van lekken- blijkt nu zoals Westland Verstandig steeds heeft aangegeven aperte flauwekul. Enkel een politiek spelletje waaraan deze niet boven partijen staande burgemeester graag meedeed. Ook nu ze allemaal ongelijk kregen worden vreemde spelletjes gespeeld. Waarom de burgemeester de brief niet afgeeft is volstrekt onduidelijk, tenzij achter de schermen “nog wat wordt geregeld” met betrekking tot die brief. Immers het OM zou nog iets gezegd hebben over integriteit binnen het Westlandse bestuur. Alleen daar gaat het OM niet over. Die gaat enkel over toepassing strafrecht. Iets is strafrechtelijk fout of niet. En zo niet dan moet het OM zich niet mengen in de politieke discussie. Overigens is die discussie al gevoerd. Westland Verstandig vindt dat zij correct -ook strafrechtelijk- gehandeld heeft. De burgers hadden gewoon recht in september 2016 te weten wat er aan de hand was op het gemeentehuis en met de griffier. De burgemeester gaf die passage uit de OM -brief over de integriteit wel al prijs en gaf daar in zijn persbericht wel een heel eigen uitleg aan. Heeft hij dan wel integer gehandeld? Vreemd en waarom niet toegeven dat hij fout zat en dat hij de aangifte niet had moeten doen. Waarom niet transparant en open en eerlijk?

Het valt op dat deze burgemeester steeds de mond vol heeft over integer handelen, maar zelf daar wel een heel aparte invulling aan geeft. Zie ook zijn handelwijze met de frauderende griffiemedewerkers. Niet alleen hield hij deze ten onrechte de hand boven het hoofd maar ook deelde hij aan niemand binnen de gemeente mee dat de kwestie speelde en welke afspraken hij daarover maakte. Per toeval -kwestie Tichelaar en griffierskwestie- kwam dit boven water. Ook in Wateringse asbestkwestie doen zich een aantal vreemde zaken voor waar de burgemeester achter de schermen zaken lijkt geregeld te hebben die de bewoners schade toebrachten. Wat is er nog meer wat hij verborgen houdt?

Morgenochtend zal onze fractie de officier van justitie benaderen om per direct het hele dossier over de aangifte te ontvangen en op te halen. Dus ook de correspondentie tussen het OM en derden. Westland Verstandig heeft zelfs van de burgemeester of OM geen aangifte ontvangen. Lukt dat niet per direct bij het OM, dan zal onze fractie de burgemeester weer benaderen en directe afgifte van brief en aangifte verlangen. Komt dat niet voor morgen 16.00 uur, dan gaan we morgen daarna naar de burgemeester toe en zullen pas berusten als hij de juiste en vorige week ontvangen brief (wel dezelfde met gelijke inhoud) en het dossier afgeeft. Dat is dan de enige methode om deze man tot een correct handelen te dwingen.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter.

 

Back To Top