skip to Main Content

Burgemeester vergeet microfoon uit te zetten tijdens schorsing vergadering vluchtelingen: vreemd gesmoezel met wethouders en LPF;

Westland Verstandig: Burgemeester vergeet microfoon uit te zetten tijdens schorsing vergadering vluchtelingen: vreemd gesmoezel met wethouders en LPF;

Dinsdagavond heeft de gemeenteraad de toelating in Wateringen van 275 vluchtelingen besproken. Het College had in feite al dictatoriaal beslist en de Raad  en de burgers gepasseerd. Westland Verstandig wil de goede vluchtelingen, die echt gevlucht zijn voor het geweld, echt wel onderdak geven en opvangen. De realiteit is echter anders. Het gaat vaak om gelukszoekers die profiteren van de chaos. 275 vluchtelingen in één keer opvangen is bovendien echt veel te veel. Wij als gemeenteraad zijn er voor het welzijn van de Westlandse burgers en bedrijven. Als twijfel is over veiligheid en er geen draagvlak is, dan moeten we geen akkoord geven op de overeenkomst tussen COA en de polenhoteleigenaar die alleen maar geld willen verdienen. Zeker ook als alleen maar loze inhoudsloze praatjes door het College worden verteld over het beheer (ligt nota bene bij de eigenaar van het hotel) en veiligheid. COA wil -zo is gebleken uit navraag- de gemeente geen inspraak geven in wie geplaatst wordt in het nieuwe centrum. Ook wordt te luchtig gedaan door meerderheid Raad en College over de problemen rond het bestemmingsplan. Dat plan is er niet voor niets. De meerderheid van de Raad vond het niet nodig Westland Verstandig te volgen in haar verzoek een referendum te houden en dit plan voorlopig tot die tijd te laten rusten. Overhaasting leidt ook tot nog meer onrust. Geen burgerparticipatie en burgerinspraak willen de andere partijen, op de LPF na. Als regenten bepaalt dit College van CDA, VVD, PW en GemeenteBelang Westland, gesteund door D66 en ChristenUnie-SGP wat goed is voor de burgers. Niet luisteren en niets geven om gevoelens en veiligheid van diezelfde burgers. Naïeve benadering van het vluchtelingenprobleem en waarde hechten aan het weer positief op de kaart zetten van Westland buiten Westland. Alsof dat een doel op zichzelf is en de belangen van de Westlandse burgers aan dat doel moeten worden opgeofferd. Curieus is dat de VVD vooraf aan de ondernemers heeft verteld tegen te zijn, maar niet schuwde tijdens de vergadering een goedkope show op te voeren om het ware gezicht te tonen. Nog frappanter is dat de burgemeester tijdens een schorsing per vergissing zijn microfoon laat openstaan en dan duidelijk maakt dat alles weer vooraf geregisseerd is in de achterkamertjes tussen coalitie en een deel van de oppositie. Het aanzien van de burgemeester en dus van het openbaar bestuur in Westland krijgt daarmee weer de zoveelste dreun. Westland Verstandig blijft opkomen voor het burgerbelang en blijft zich verzetten tegen stiekeme en achterbakse politieke spelletjes en gesmoezel. Dat hoort niet, zelfs al ben je burgemeester. Maar ja…..

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top