skip to Main Content

CDA, LPF, VVD, CU-SGP blijven de vele fouten van brokkenpiloot wethouder Snijders en van dit College in afvaldossier bedekken en vinden de huidige chaos met de zakken en bakken normaal

CDA, LPF, VVD, CU-SGP blijven de vele fouten van brokkenpiloot wethouder Snijders en van dit College in afvaldossier bedekken en vinden de huidige chaos met de zakken en bakken normaal

Gisteravond vond in de Raad het debat plaats over de vele fouten die wethouder Snijders maakt in het afvaldossier. In augustus jl. gaf het College meer stukken aan de Raad en daaruit bleek onder meer dat er in 2018 5 grote bedrijven waren die met de gemeente Westland het contract over de inzameling wilden sluiten. De Raad werd daar toen niet over geïnformeerd. Ook werd de Raad niet verteld dat 2 door het College ingeschakelde adviesbureaus de wethouder adviseerden met alle 5 bedrijven, naast Renewi, in onderhandeling te gaan. De wethouder deed dat niet en maakte enkel afspraken met Renewi. Waarom? Omdat vanaf de start al duidelijk was voor deze wethouder, dat enkel met Renewi een contract zou worden aangegaan. Andere geïnteresseerde bedrijven kregen gewoon te weinig informatie om een aanbieding te doen en toen die partijen om aanvullende informatie vroegen, kregen ze die niet van wethouder Snijders. Het gevolg was natuurlijk dat Renewi te hoge prijzen kon rekenen, want zij wisten dat ze de enige partij waren. De adviseurs van de wethouder gaven aan dat de door Renewi aangeboden prijs ver boven de in 2018 geldende marktprijzen lag. Wethouder Snijders trok zich daar niets van aan en sloot eind januari 2019 een voor de gemeente ongunstig contract voor 3 jaar. Enkele dagen later wordt dat slechte contract plotsklaps met een brief zelfs verlengd met nog eens 3 jaar. Voeg daaraan toe dat voor het vervoer van afval een dubbele afspraak gemaakt werd -dat vervoer zat ook al in het contract met HVC- en dan zal duidelijk zijn dat er geblunderd werd. Onze inwoners en ondernemers moeten helaas voor deze bewuste sturing het gelag betalen: ca. € 100,– per jaar. Anders dan wethouder Snijders steeds aangeeft, zit Westland wel hoog in de heffing. Bij het papierinzamelen werd het contract aan HVC gegund, terwijl er volgens de adviezen zeker 5 bedrijven waren die dat in Westland wilden doen. Zonder concurrentie sloot Snijders met HVC een contract dat € 800.000,– hoger lag dan daarvoor. Zelfs legde HVC direct na het sluiten van het contract eenzijdig op dat voor de vrijwilligers van onze verenigingen, scholen en kerken bij de papierinzameling geen plaats meer was. Daar ging Wethouder Snijders mee akkoord. De zoveelste fout.

Voeg bij dit alles de enorme chaos die er nu is rondom de inzameling. Zakken aan lantaarnpalen, fouten in ophaalschema’s, ophalen restafval eens in de 3 weken (en als het aan Snijders ligt eens in 6 weken) en het systematisch gewoon niet legen van bakken in heel Westland. Duidelijk is dan dat wethouder Snijders niet langer dit dossier moet doen. Hij kan dit niet aan. Vandaar dat Westland Verstandig vindt dat deze wethouder moet stoppen en ook moet opstappen in het belang van onze inwoners. Een van de andere wethouders of wellicht onze burgemeester moet orde op zaken gaan stellen, want dit gaat niet langer zo! Eigenlijk geldt hetzelfde voor het slechte groenbeheer in Westland. Ook dat doet wethouder Snijders verkeerd!

Tekenend is het te moeten constateren tijdens de raadsvergadering van gisteren, dat praktisch alle partijen (CDA, VVD, CU-SGP en D66) er het zwijgen toededen, behalve de LPF. De heer Voskamp van LPF las blijkbaar de nieuwe stukken niet of niet goed en bleef bij zijn eerder verwoorde standpunt dat alles duurder wordt en het normaal is dat met 1 partij wordt onderhandeld, ook al weet je dat je dan te veel moet betalen. Ook vond hij dat zakken aan lantaarnpalen een goede zaak voor Westland is, de chaos rond de inzameling er niet is en dat er van fouten bij de inzameling geen sprake is. Hij gaf wethouder Snijders zelfs een pluim! Hoe gek kun je zijn! Maar ja, het is bekend dat LPF erg aan het wethouderspluche gehecht is en als schoothondje van het CDA alles slikt of wellicht moet slikken. Anders zou wellicht na de verkiezingen in maart 2022 de LPF weleens uit het collegebootje kunnen tuimelen! LPF moest blijkbaar CDA-leider Vermeer volgen, want die sprak hulde uit over de rol en het functioneren van wethouder Snijders. Tja…

Dus wethouder Snijders mag voorlopig helaas doorgaan met het foutenfestival rondom het afval. De vraag is hoe lang en wanneer de volgende fout weer bekend wordt van deze brokkenpiloot.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top