skip to Main Content

College van CDA, VVD, GL en GBW laat Schefferkampbos bewust slopen

College van CDA, VVD, GL en GBW laat Schefferkampbos bewust slopen

Gisteren is gestart met het kappen van het zgn. Schefferkampbos in De Lier. Een treurige dag voor Westland. Één van de weinige echte door de natuur gevormde gebieden moet wijken voor nog niet concrete plannen voor glastuinbouw. Eeuwig zonde. In Westland ligt er voldoende tuinbouwgrond braak. Bijv. bij het Louwtje in ‘s-Gravenzande meer dan 10ha en al meer dan 10 jaar, aan de Monsterseweg tussen Monster en Naaldwijk en nog tientallen andere percelen. Als op al die percelen geen glastuinbouw kan komen, waarom dan wel bos kappen om een paar hectare glastuinbouw op termijn te realiseren aan de rand van Westland aan de smalle Hoefweg in de Lier. Dit had toch een andere benadering verdiend. Bos handhaven en op het belendende perceel, dat al eigendom is van de gemeente, een natuurlijk ingerichte waterberging. Daardoor zou een voor Westland uniek stuk natuur behouden en zelfs uitgebreid worden. Gemiste kans. Eerst voor veel geld natuur slopen en dan ook weer voor geld in Westland natuur en groen creëren wat natuurlijk nooit vergelijkbaar zal zijn en veel ieler en soberder zal zijn dan nu het Schefferkampbos. Dit is weer een volstrekt verkeerde keuze van dit College, waarbij opvalt dat ook -anders dan Westland Verstandig- GL het collegebesluit tot sloop lijkt te steunen. Weliswaar wordt door die partij publiekelijk ook verontwaardigd gereageerd, maar dat is slechts voor de bühne. In feite steunt GL het College. Het is en blijft typisch voor dit College dat verkeerde keuzes en beslissingen blijft nemen, beslissingen ook die niet alleen slecht voor Westland zijn, maar ook nog eens veel geld kosten. Dat geld kan beter besteed worden uiteraard, terwijl ook heel veel Westlanders gelukkiger zouden zijn als dit bos behouden zou zijn. Ook de diverse organisaties die tegen de kap waren en daar goede argumenten voor hadden, voelen zich nu niet echt serieus genomen door dit College.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top