skip to Main Content

College en coalitie proberen zand in de ogen te strooien van kiezers op 19 maart 2014

College en coalitie proberen zand in de ogen te strooien van kiezers op 19 maart 2014

Twee nieuwe gemeentehuizen zijn absoluut op zeker duurder dan doorgaan in vier of drie nu in gebruik zijnde gemeentehuizen.

 

Huidige gebouwen                                                                                 Twee nieuwe gemeentehuizen

Doorgaan in vier bestaande gemeentehuizen geeft een jaarlijkse last van ± € 1.8 miljoen;

Twee nieuwe gemeentehuizen in ieder geval € 3.5 miljoen per jaar, maar waarschijnlijk veel meer

Vier bestaande gemeentehuizen zijn ± 20.000m2 groot plus

 ± 30.000m2 parkeerterrein

Twee nieuwe gemeentehuizen zijn 12.500m2 groot en parkeerterreinen zijn niet groot genoeg, zodat aparte parkeerruimte nog bovenop de investering moet worden gerealiseerd.

Renoveren van de vier in gebruik zijnde gemeentehuizen is nu niet nodig, mede gezien de financiële situatie van de gemeente en ook ervan uitgaande dat de gebouwen nog in

prima  staat verkeren.

De gemeente geeft een fiks bedrag uit van vele tientallen miljoenen euro’s voor de bouw en dat bedrag moet weer

geleend worden. Dat bedrag kan beter voor iets anders gebruikt worden (zorg, kernen, verenigingen, groenonderhoud etc.).

De huidige bestaande gemeentehuizen dateren uit 1992 (Wateringen), 1982 (Monster), 1982 (’s-Gravenzande) en

dat laatste gemeentehuis is in 2000 van binnen helemaal gerenoveerd, 1975 (Naaldwijk). Renoveren nu niet echt nodig en gezien de financiële situatie van de gemeente ook absoluut niet doen.

Na 25 jaar zijn de twee nu te bouwen gemeentehuizen weer geheel of gedeeltelijk aan vervanging toe.

Over 20 jaar bekijken of Westland één mooi nieuw gemeentehuis kan bouwen op een goede plek waarbij ook het draagvlak onder burgers wordt meegenomen vòòr de besluitvorming.

 

De gemeente gaat zich 25 jaar vastleggen aan een projectontwikkelaar en kan 25 jaar lang niets wijzigen. Mochten er minder ambtenaren komen,dan heeft de gemeente een groot probleem en is te groot gehuisvest

 en zit vast aan verplichtingen.

 

Waar zit het verschil

Het grote verschil tussen het College- en coalitiestandpunt en het standpunt van Westland Verstandig-LEO 2.0 is onder meer gelegen in de vraag of de vier bestaande gebouwen moeten worden gerenoveerd voor circa € 35 miljoen. Dat gaan we natuurlijk niet doen. De huidige gebouwen voldoen nog prima en de ambtenaren hebben daar steeds met plezier gewerkt de afgelopen tien jaar en daarvoor ook.

Zeker als er twee nieuwe gemeentehuizen zouden gaan komen –wij nemen overigens aan dat dat niet zal gebeuren- waarbij de ambtenaren ook weer gesplitst worden, is het voordeel van twee nieuwe gebouwen absoluut niet aanwezig en kunnen we beter doorgaan in de drie of vier bestaande gemeentehuizen. Financieel veel beter en kost echt minder op jaarbasis.

Westland Verstandig-LEO 2.0 is voor doorgaan in de nu in gebruik zijnde gemeentehuizen te Monster, Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Wateringen. U ook?

Daarom stem verstandig, kiest Lijst 4, stem Westland Verstandig-LEO 2.0.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top