skip to Main Content

College gaat in de nieuwe subsidieregels de door Westland Verstandig gewenste waarderingssubsidie voor Westlandse organisaties opnemen

College gaat in de nieuwe subsidieregels de door Westland Verstandig gewenste waarderingssubsidie voor Westlandse organisaties opnemen

Westland Verstandig maakte een initiatiefvoorstel waarbij Westlandse organisaties die vooral op vrijwilligers draaien en een bijdrage leveren aan het welzijn en aanzien van Westland en / of de Westlandse inwoners, een subsidie kunnen krijgen. De gemeente Westland telt veel organisaties die gedreven worden door vrijwilligers die zich inzetten voor de inwoners en bijdragen aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid, de “burgerkracht” in Westland en het aanzien van Westland binnen en buiten de gemeente. Westland Verstandig wil een waarderingssubsidie als blijk van waardering vanuit de gemeente, maar ook als blijk van betrokkenheid van de gemeente. Die subsidie is er niet en vaak worden aanvragen afgewezen omdat het niet geregeld is. Dat moet anders.

Het College beloofde tijdens de commissievergadering van maandag 7 maart aan Westland Verstandig het voorstel helemaal over te nemen in de nieuwe subsidieregelingen die voor de zomer vastgesteld gaan worden. Westland Verstandig vindt dit een goede zaak en hiermee kan de gemeente snel de ontvangers en vrijwilligers nog beter belonen voor hun inzet.

Back To Top