skip to Main Content

College geeft ten onrechte onttrekkingsvergunning aan Arcade voor sloop 16 goedkope huurwoningen aan de Molenstraat in Monster!

Westland Verstandig: College geeft ten onrechte onttrekkingsvergunning aan Arcade voor sloop 16 goedkope huurwoningen aan de Molenstraat in Monster!

Het College van CDA, VVD, PW en GBW heeft aan Arcade toestemming gegeven de 16 goedkope sociale huurwoningen aan de Molenstraat te Monster te slopen. Wethouder Weverling van GBW komt opnieuw een gedane toezegging niet na. Als er namelijk geen draagvlak onder ca. 70% van de bewoners zou zijn, dan zou hij niet meewerken. Arcade laat 3 woningen bewust leegstaan op dit moment. Van de 13 woningen willen 9 woningen hun al vaak meerdere tientallen jaren gebruikte woning behouden op die plaats. Degenen die wel willen, worden deels gepaaid met een verlangde grotere woning. Dus wil ca. 70% niet dat gesloopt werd. De wethouder is de toezegging blijkbaar vergeten. Iets wat bij deze wethouder al vaker gebeurd is. Westland Verstandig heeft de situatie ter plaatse in en bij de woningen bekeken. Noch de wethouder noch één van de andere fracties nam de moeite ter plaatse te kijken. Alsdan zou duidelijk geworden zijn dat de woningen weliswaar niet groot, maar wel nog in goede staat verkeren en de benedenwoningen hebben prachtige diepe tuinen. Weer slecht besluit. Niet in belang van onze burgers. Wel in belang voor de beurs van Arcade want die willen af van woningen die te laag in huur geprijsd zijn. De huren zijn nl. vanaf € 290,– tot ca. € 400,–. Aan die woningen is in Westland dringend behoefte. Slechte zaak dat dit College deze move weer maakt. De hele woonvisie blijft papier en als het echt erop aan komt kiest het College de kant van de coöperatie die haar eigen huurders in de kou laat staan. Die slapen er niet van want hun leven wordt op zijn kop gezet.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top