skip to Main Content

College loopt kiezers voor de voeten

In de onlangs gepresenteerde visie op de drie bestaande gemeentehuizen ’s-Gravenzande, Wateringen en Naaldwijk wordt niet meer verteld dan we al wisten. Zeer vaag en niet onderbouwd. De gepresenteerde visie voegt totaal niets toe. Het gaat natuurlijk om de vraag wat een ontwikkelaar wil. Op dit moment staan vele gebouwen leeg en te koop in Westland en daarmee gebeurt al jaren niets. Zou dat nu voor de drie gemeentehuizen ineens anders liggen? Over het ‘Kansenfestival‘ zullen we het daarom helemaal maar niet hebben …..

De start van de Europese aanbestedingsprocedure is niet meer dan het publiceren van het voornemen om twee halve gemeentehuizen te laten bouwen. Aannemers/projectontwikkelaars kunnen aangeven dat zij daar interesse in hebben en vervolgens worden uit die opgaven in maart keuzes gemaakt.

Natuurlijk kan alles worden gestopt als de partijen die tegen de bouw van deze twee nieuwe gemeentehuizen zijn, de meerderheid in de Raad krijgen. Dat zal ook gaan gebeuren als het aan die partijen ligt.

Blijkbaar wil het College door de overdreven omvang van de publicaties nogmaals de indruk wekken dat alles een gelopen race is, maar dat is zeker niet het geval.

Op 30 oktober jl. heeft ook het College en de volledige Raad erkend dat de kiezer op 19 maart a.s. uiteindelijk beslist of dit dwaze knotsgekke plan van twee nieuwe gemeentehuizen doorgaat of dat we verder gaan in de huidige gemeentehuizen.

Dus het college moet niet vooruitlopend op de verkiezingen de kiezers voor de voeten lopen

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens, fractievoorzitter

Back To Top