skip to Main Content

College speelde vals spel en maakte misbruik van vertrouwen. Gevolgen kunnen niet uitblijven.

College speelde vals spel en maakte misbruik van vertrouwen! Gevolgen kunnen niet uitblijven!

Het College wist dat de Raad op 18 februari een geheim voorbereidingsbesluit zou gaan nemen. De raadsleden en ook collegeleden mochten daar niets over zeggen tot aan het bekendmaken vannacht om 24.00 uur. Dit voorbereidingsbesluit was een reactie van het College op het initiatiefvoorstel van Westland Verstandig, ingediend begin oktober 2019, dat geen overbewoning meer mag plaatsvinden door arbeidsmigranten in woningen in onze dorpskernen zonder vergunning van het College. Ons initiatiefvoorstel werd op verzoek van het College aangehouden in de eerste week januari 2020 tot 18 februari 2020. Anders was dit behandeld in de raadsvergadering van januari 2020. Het College beloofde zelf ook te wachten op het geheime besluit van 18 februari en zou alle aanvragen en bekende initiatieven laten liggen. Dat was ook logisch gezien de gekozen weg om in de toekomst opsplitsing van woningen te blokkeren.
Echter groot was de shock te moeten vaststellen dat het College plotsklaps op Valentijnsdag, vrijdag 14 februari, toch een vergunning afgaf voor huisvesting van 28 arbeidsmigranten bij de Hertenlaan in Honselersdijk. Dat was in strijd met de belofte, in strijd met het voorbereidingsbesluit waarvan het College wist dat het er aan zat te komen. Het College maakte dus fors misbruik van de bij het College bestaande kennis dat een (geheim) besluit in aantocht was. Na 18 februari had de vergunning niet meer verleend kunnen worden vanwege dat voorbereidingsbesluit. Dat het College fout zat bleek ook al doordat het College voor vrijdagmiddag niets aan de Raad kenbaar maakte en pas achteraf de Raad met een voldongen feit confronteerde! Schrijnend en tekenend weer voor dit College. Dit doe je toch niet als je eerlijk open en betrouwbaar bent! Ook gold voor de casus Hertenlaan geen fatale beslistermijn en het besluit van 14 februari had ook na 18 februari genomen kunnen worden, zij het met inachtneming van het besluit van 18 februari. Het College heeft dus met opzet en bewust misbruik gemaakt van het vertrouwen dat de Raad had en snel deze aanvrage er nog doorheen gedrukt. Het College misbruikte haar macht. Een bevredigende uitleg voor haar handelwijze kon door het College tijdens een door Westland Verstandig bij elkaar geroepen overleg met de fractievoorzitters op 17 februari 2020 niet gegeven worden. Deze laffe en ontoelaatbare handelwijze dient fors afgekeurd te worden. Westland Verstandig wil in een eventuele extra raadsvergadering deze handelwijze en ook de wijze waarop onze inwoners blijkbaar de dupe worden van dit spelletje aan de orde stellen. Het College en de wethouders dienen zich formeel te verantwoorden en zullen zo nodig de gevolgen van hun handelwijze moeten dragen. Een motie van afkeuring of wantrouwen ligt op de loer! Westland Verstandig zal zich beraden hoe nu verder. Dat het vertrouwen in dit College een flinke deuk opliep staat vast!

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

Back To Top