skip to Main Content

College van BenW omarmt idee Westland Verstandig om mantelzorgers te belonen

College van B&W omarmt idee Westland Verstandig om mantelzorgers te belonen; echter besluit gaat niet ver genoeg; gemeente moet zelf uitvoeren en moet dat niet door Vitis  laten doen

Westland Verstandig is al maanden bezig om mantelzorgers te belonen. In Westland zijn 15.000 mantelzorgers. Laatstelijk diende onze fractie nog een aantal moties in en er werden diverse raadsvragen gesteld. Gemeenten om ons heen kennen een terechte ruimhartige waardering voor mantelzorgers doordat bedragen betaald worden of andere voordelen hen worden gegeven. Het College komt nu, blijkbaar  gestuurd door onze verzoeken, tot het besluit dat iedere mantelzorger € 100,– per jaar krijgt. Door nu € 100,– uit te betalen wordt een begin gemaakt, maar is nog lang niet voldoende. Ook vindt Westland Verstandig dat de gemeente zelf moet uitbetalen en dat niet moet overlaten aan Vitis. Dit is een echte zorgtaak van de gemeente zelf.  Dit College en meerderheid van de Raad hebben € 7.5 miljoen zorggeld in 2017 definitief ingezet voor glasherstructurering, reisjes voor collegeleden en andere leuke dingen voor dit College. Zorggeld voor de Westlandse zorg, gekregen van het Rijk in 2015. Dit geld kan beter aan de mantelzorgers gegeven worden. De mantelzorgers voorkomen nl. veel hogere zorgkosten voor de gemeente en zorgen ook dat de diverse hiaten in de Westlandse zorg niet tot nog meer lastige problemen en ergernissen leidt bij onze burgers. Hen komt dat zorggeld toe.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top