skip to Main Content

College wenst enkel met commissie met gesloten deuren te vergaderen over verkeerd aangepakte verkoop gemeentewerf aan BOAL

Poging coalitie en College om blunders en niet correct handelen van VVD-wethouder Ouwendijk en het hele College weg te houden uit de publiciteit?

Woensdag 10 mei zou wethouder Ouwendijk volledige openheid van zaken geven over zijn handelen rondom de mogelijke verkoop van de grond van de gemeentewerf in ‘s-Gravenzande. Nog hangt de motie van wantrouwen uit de raadsvergadering van 21 maart van LPF en Westland Verstandig. Pas op laatste moment voor de vergadering kwam een weinig zeggend en onvolledig memo van de wethouder. Wel kan daarin de bevestiging gelezen worden dat de Raad te laat is ingelicht en dat het College en deze wethouder-zacht gezegd- wel erg onhandig en verkeerd gehandeld hebben.

De CDA-voorzitter Van der Mark plande de commissievergadering zo, dat deze kwestie pas als laatste behandeld werd. Pas direct voor de behandeling -gewacht moest worden op het voltallige College inclusief de burgemeester- gaf de CDA-voorzitter Van der Mark bij verrassing aan dat hij wenste dat in het geheim vergaderd moest worden. Immers naast het memo zond het College een korte geheime brief aan de commissieleden. Ongetwijfeld deed hij die mededeling in en na overleg met het College en was de geheime brief nodig om dit doel te bereiken. De aanwezige pers, die de hele avond gewacht had op de behandeling, kon vervolgens naar huis. Dit is natuurlijk schandalig en ook niet nodig. Uit het kredietvoorstel voor de Raad van 21 maart en het memo blijkt toch om welke bedragen het gaat, dat Boal de gronden te goedkoop krijgt, dat de gemeente niet weet wat sloop en mogelijke sanering van de over het perceel lopende tankgracht kost (moet door gemeente allemaal betaald worden) en dat wel vaststaat dat aanpassing van de Naaldwijkse gemeentewerf ca. € 2.5 miljoen gaat kosten. Voorts zou over niet al te lange tijd in Westland een centrale gemeentewerf moeten komen en dan zijn de € 2.5 miljoen weer onnodig besteed. De voorgenomen verkoop van de werf ‘s-Gravenzande op dit moment is dan ook niet verstandig, niet te begrijpen en ook niet uit te leggen. Voeg daarbij dat ‘s-Gravenzande deze voorziening moet behouden en dus geen verhuizing naar Naaldwijk moet plaatsvinden, de werf aan de Hoogwerf in Naaldwijk nu al overbelast is op vele dagen, Boal geen enkele garantie wil geven dat na verwerving zij gedurende lange tijd in Westland wil blijven en op het industrieterrein nog 2 in de directe omgeving liggende te koop staande gronden aanwezig zijn, dan zal duidelijk zijn dat hier weer vreemde zaken in en rondom dit College en coalitie aan de hand zijn. Zaken die het daglicht -lees openbaarheid- niet kunnen verdragen. Vandaar geheime vergadering! Uit de vergadering zelf mogen de partijen niets berichten anders krijgt men weer van deze burgemeester een aangifte wegens lekken aan de broek. Wordt vervolgd uiteraard in een wat onze fractie betreft openbare behandeling in de Raad op 23 mei 2017; Het laatste woord is hier nog lang niet over gesproken. Uiteraard is behoud van werkgelegenheid in Westland belangrijk, maar de vraag is natuurlijk of dat -zoals het College nu doet- volledig ten koste moet gaan van de Westlands burgers, want over hun geld hebben we het. Ook is er geen enkele zekerheid dat dat doel bereikt wordt. Het gaat om een perceeltje van goed 8.000 m2. Ook andere bedrijven in Westland zullen niet blij zijn als één van hen een fiks financieel voordeel krijgt zoals nu wel het geval is.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top