skip to Main Content

Dagelijks vele tientallen klachten bij  het Westland Verstandig Meldpunt GEEN ZAKKEN MAAR BAKKEN

Dagelijks vele tientallen klachten bij  het Westland Verstandig Meldpunt GEEN ZAKKEN MAAR BAKKEN. Loopt nog tot 31 januari 2022

Tientallen meldingen komen dagelijks bij Westland Verstandig binnen, vaak met foto’s over chaos en onveiligheid met de gele plastic zakken. Ook veel onbegrip bij veel van onze inwoners. Immers niet alleen Italiaanse toestanden in het straatbeeld: overal zakken aan en rond lantaarnpalen soms dagenlang, opengescheurde zakken en overal rondwaaiend afval, maar ook na het ophalen overal rondwaaiende plastic hengsels van de zakken, rond de bakken een ware vuilnisbelt van allerlei soorten afval etc. etc. Velen schrijven ons dat ze niet begrijpen dat het College en partijen als CDA, LPF, VVD, CU-SGP, D66 aangeven dat deze wijze van verzamelen van afval goed voor het milieu is. Maar wat dan met de extra plastic zakken, overal rondwaaiend plastic uit opengescheurde zakken en de vaak dagenlang hangende zakken. Zij begrijpen het niet meer en ook niet dat dit College volhoudt dat de plastic zakken een groot succes zijn. Heel veel andere gemeenten gingen al snel over op machinale scheiding door de afvalverwerker en 1 bak of ondergronds inzamelen. Veel beter resultaat.

Westland Verstandig wil na de verkiezingen -als zij voldoende steun van de kiezer krijgt- snel overgaan op nascheiding met 1 bak en liefst ondergronds waar dat kan.

We zullen alle meldingen en foto’s in boekvorm aan de wethouder overhandigen begin februari en we hopen dat dat boek dan de ogen opent van CU-SGP-wethouder Snijders en met hem alle collegeleden.

Meldingen kunnen nog steeds gedaan worden. Tel.nr. 06-53401068 en info@duijsens.net.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top