skip to Main Content

De 2e Berkenflat in ‘s-Gravenzande is prachtig initiatief, dat alle mogelijke steun vanuit de gemeente moet krijgen. Vlotte realisering en een meewerkende gemeente vereist

De 2e Berkenflat in ‘s-Gravenzande is prachtig initiatief, dat alle mogelijke steun vanuit de gemeente moet krijgen. Vlotte realisering en een meewerkende gemeente vereist

Het is bekend en dat is ook in het coalitie-actieprogramma opgenomen, dat deze coalitie alles wil doen om tot zeer snelle bouw van de Berkenflat te komen. Citaat uit het coalitie-actieprogramma: “snelle uitvoering met oog voor het bijzondere van deze wijze van wonen, maar ook oog voor de buurt rondom de De Brug-locatie”. Duidelijke taal.

Toch begint het CDA nu weer vragen aan het College te stellen waarom de gemeente een overeenkomst tussen de Protestantse kerk (eigenaar en verkoper van De Brug), Arcade (verhuurster van een deel van het complex) en de initiatiefnemer (bestuur Berkenflat) niet heeft meeondertekend.

Blijkbaar is het CDA nog steeds niet duidelijk dat eerst geluisterd en dan pas beslist moet worden door het gemeentebestuur. Door een overeenkomst met de belanghebbenden nu te ondertekenen, zou weer de oude fout gemaakt worden dat eerst een besluit genomen wordt. Je moet eerst luisteren, daar win je tijd mee! Immers door niet eerst te luisteren maak je meestal geen vrienden bij inwoners die het plan liever niet willen op die plek. Ook leren vele ervaringen uit het verleden dat dit soort (een beetje inhoudsloze en aan allerlei nog in te vullen voorwaarden verbonden) intentiecontracten wel een mooi krantenbericht zijn, maar niet echt veel bijdragen aan echte planversnelling. Met andere woorden een hoog bühnegehalte. Met doordrammen win je meestal geen tijd! Voorts heeft het huidige College al zeer positieve signalen afgegeven richting de initiatiefnemer. Dat weet het CDA ook!

Er is nog wel wat werk aan de winkel.

Eerst moet de WOS verhuizen, wat de coalitie betreft naar de Veiling in Poeldijk. Die verhuizing is essentieel voor een snelle uitvoering van het nog definitief te maken plan. Daar moet de gemeente zich dus op focussen! Nogmaals eerst definitief plan, met alles erop en eraan, dan luisteren naar de buurt en dan snel een besluit nemen, rekening houdende met alles wat er speelt!

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top