skip to Main Content

De door de fracties van Westland Verstandig, GBW en VVD ingevoerde Subsidieverordeningen Duurzaamheidsmaatregelen groot succes

De door de fracties van Westland Verstandig, GBW en VVD ingevoerde Subsidieverordeningen Duurzaamheidsmaatregelen groot succes

Op 2 februari om 17.00 uur bleken al 800 aanvragen bij de gemeente te zijn binnengekomen voor de subsidieregeling duurzaamheidsmaatregelen. Daarmee was ook het maximumbedrag van € 1.000.000,– al bereikt. Op de 2e regeling inzake subsidie voor isolatiematerialen werd tot de middag van 2 februari 55 keer een beroep gedaan. Dit enthousiasme bevestigt de grote bereidheid van onze inwoners om maatregelen te nemen om het energieverbruik te beperken. Beide regelingen zijn dus een schot in de roos en dat tot genoegen van de initiatiefnemers Westland Verstandig, GBW en VVD.

Zoals al eerder aangekondigd wil Westland Verstandig de Raad snel voorstellen het maximumbedrag te verhogen nu het maximale bedrag al binnen 2 dagen “op” is. Zij zal dat voorstellen in de komende raadsvergadering, zodat nog meer inwoners van de regeling gebruik kunnen maken.

Back To Top