skip to Main Content

De echte financiële situatie gemeente Westland is niet best

De echte financiële situatie gemeente Westland is niet best

College en coalitie proberen zand in de ogen te strooien van de kiezers op het gebied van de financiële situatie van de gemeente. De financiële situatie van de gemeente is, volgens Westland Verstandig-LEO 2.0, slecht te noemen. Dit College en deze coalitie hebben dat veroorzaakt. Bekend zijn geworden de vergelijkingen met andere gemeenten:

  • Westland is vanaf 2007 tot en met 2012 afgezakt op de lijst van “gezonde gemeenten” van plaats 79 naar plaats 400;
  • Westland staat op plaats nummer 3 van alle Nederlandse gemeenten voor wat betreft de financieel meest gevaarlijke grondpositiesituatie;
  • Ook in Elsevier wordt Westland afgeschilderd als een financieel risicovolle gemeente waarin met name bepaalde lasten onverantwoord naar de toekomst geschoven zijn;
  • Het huidige College heeft het huishoudboekje van de gemeente over 2016 en 2017 voor het eerst in het bestaan van de gemeente Westland, maar ook van alle gemeenten waaruit Westland ontstaan is, niet op orde kunnen krijgen;

Allemaal duidelijke signalen.

De gemeente gaat naar € 400 miljoen schuld en kan alleen in 2014 en in 2015 “de eindjes aan elkaar knopen” vanwege de lage rente. Overigens is die lage rente door de gemeente zelf gecreëerd door eerst de hoge rente af te kopen. Het boetebedrag voor de afkoop van de hoge renteleningen bedroeg circa € 40 miljoen en wordt als “bezitting” van de gemeente geboekt en daarop wordt dan in 25 jaar afgeschreven. Boekhoudkundige trucs derhalve om de slechte situatie van de gemeente te verhullen. Voeg daarbij dat de bouwgronden die hoofdzakelijk vanaf 2008 tot en met begin 2010 gekocht zijn (voor bijna € 200 miljoen) fors goedkoper gemaakt moeten worden.

In 2013 zijn de details bekend geworden van de zorgtaken die de gemeente moet gaan doen en waarvoor niet voldoende geld van het Rijk gaat komen. Duidelijk is dat het optimisme van het College absoluut misplaatst is.

Er moeten grondige maatregelen genomen worden doordat in het ambtenarenkorps gesnoeid wordt, maar ook dat de kosten van los ingehuurd personeel -nu nog meer dan € 6 miljoen op jaarbasis- worden teruggebracht tot bijna nul. Voorts zal er geen nieuw gemeentehuis moeten komen, hetgeen eveneens wederom tientallen miljoenen voordeel oplevert.

Te stellen dat er financieel niets aan de hand is en dat de gemeente zelfs bezittingen heeft van € 700 miljoen zoals College en coalitie in de pers doen, is ronduit belachelijk. Weliswaar staat aan de actiefzijde op de balans van 2012 een dergelijk bedrag, maar blijkbaar is dit College en deze coalitie niet duidelijk dat dat niet betekent dat er ook “bezittingen” zijn ter waarde van dat bedrag. Die zijn er absoluut niet en dat blijkt ook uit diezelfde balans.

Westland Verstandig-LEO 2.0 wil de gemeentefinanciën anders aanpakken, zonder de burgers, bedrijven en verenigingen te treffen. Bezuinigen op ambtenaren en huisvesting. Dat kan.

Daarom stem verstandig, kies Lijst 4, stem Westland Verstandig-LEO 2.0.

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top