skip to Main Content

De gemeente wil het Carlton Hotel heel snel kopen. Westland Verstandig vindt de voordelen van aankoop ruimschoots groter dan de nadelen

De gemeente wil het Carlton Hotel heel snel kopen. Westland Verstandig vindt de voordelen van aankoop ruimschoots groter dan de nadelen

Westland Verstandig schreef in het coalitieakkoord al -samen met GBW en VVD- dat verplicht door Westland te huisvesten statushouders niet langer meer in vrijkomende sociale huurwoningen gehuisvest moeten worden, maar in een op te richten pension. Jarenlang zagen we dat de weinige sociale huurwoningen toegewezen moesten worden aan deze statushouders. Westland was dat verplicht te doen.

Door aankoop van het Carlton Hotel in Naaldwijk en het onderbrengen in dat Hotel van de toegewezen statushouders, kunnen de vrijkomende of beschikbare sociale huurwoningen naar onze eigen inwoners en worden de wachtlijsten korter. Wel zaak is dat dan wel onze woningcorporaties voldoende zgn. maatwerk leveren en de woningen toewijzen aan onze inwoners.

Al vele jaren vraagt Westland Verstandig ook al om woonruimte die beschikbaar is voor inwoners die door omstandigheden plotsklaps geen dak meer boven het hoofd hebben, de zgn. spoedzoekers. Ook dat probleem wordt opgelost door in het Hotel woonruimte daarvoor beschikbaar te houden. Ook dat is een goede stap en ook die belofte vullen we hiermee in.

Tenslotte hebben we meer Oekraïense vluchtelingen dan we kwijt kunnen op één van de 4 locaties. Ook daarvoor is plaats in het Hotel.

Aankoop van het Hotel door de gemeente is dus een goede zet. Ook financieel bezien is kopen beter dan huren. De gemeente huurde al vanaf de start van de oorlog in Oekraïne. Belangrijk is te weten dat het Rijk namelijk goed betaalt voor de huisvesting van statushouders. Met die van het Rijk te ontvangen euro’s kan de aankoop en het beheer goeddeels worden betaald. Mocht de gemeente willen blijven huren, dan zou dat de gemeente veel geld gaan kosten.

Nadeel is dat de gemeente er weer een taak bij krijgt en aankoop een prima oplossing is voor de problemen van nu, maar niet zeker is hoe de verre toekomst zal zijn. Westland Verstandig maakt de keuze dat de nu bestaande problemen dermate urgent zijn dat aankoop een juiste keuze is.

Het College maakte ook de 4 locaties bekend waarop snel 580 goedkope woningen voor starters / senioren kunnen worden gerealiseerd: Heulweg 36D, Poeldijkseweg, Vlietweg en Zuidgeestlaan. Ook zullen voor de zomer de eerste 38 woningen gerealiseerd gaan worden. De huidige coalitie wil 1.500 starters- en seniorenwoningen bouwen in deze periode en dus is er haast geboden. De eerste stappen zijn gezet, maar de druk zal moeten blijven want de lat ligt hoog!

Back To Top