skip to Main Content

De grootste partij Westland Verstandig nodigt andere partijen uit voor een eerste openbare gespreksronde op maandag 21 maart 2022 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Naaldwijk

De grootste partij Westland Verstandig nodigt andere partijen uit voor een eerste openbare gespreksronde op maandag 21 maart 2022 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Naaldwijk

Zoals gebruikelijk nodigt de grootste partij Westland Verstandig de andere partijen uit voor een eerste gespreksronde. Op initiatief van de uitnodigende partij vindt dit in openbaarheid plaats op maandag 21 maart 2022 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Naaldwijk.

Dan zal onder meer gesproken worden over de verkiezingsuitslag, de wenselijke coalitie en welke partijen aan een te vormen coalitie wensen deel te nemen. De wens van Westland Verstandig is om te komen tot een zo breed mogelijke coalitie.  Als blijkt dat er maandag al een meerderheid gevonden kan worden voor een coalitie, dan is het voorstel om de “informateurfase“ over te slaan. Dan kan direct gestart worden met de volgende fase op inhoud.

Voorts zullen komende maandag afspraken gemaakt worden voor een tweede openbare gespreksronde die snel na maandag kan plaatsvinden. Alle partijen kunnen dan onder meer onderwerpen opgeven die zij mee willen geven in het uitvoeringsplan/coalitieakkoord.

Westland Verstandig wil -na en in overleg met de mogelijke coalitiepartners- de andere partijen die niet deelnemen, in openbare vervolggespreksrondes op de hoogte houden van het verloop van de overleggen tussen de voorziene coalitiepartijen.

De namen van eventuele beoogde wethouders kunnen pas bekend worden gemaakt na de screening die de burgemeester laat uitvoeren. Met de namen moet vertrouwelijk worden omgegaan tot de screening heeft plaatsgevonden en daar kunnen voor die tijd geen mededelingen over gedaan worden.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

 

Back To Top