skip to Main Content

De Heijdse belangenclub HINT vraagt terecht om duidelijkere aanduiding “eigen” parkeerplaatsen voor inwoners Ter Heijde

In Ter Heijde betalen de inwoners voor hun parkeerplaatsen een bedrag aan de Gemeente. Ze krijgen daarvoor een vergunning. Echter lang niet iedereen is duidelijk dat daar dus niet door niet-vergunninghouders mag worden geparkeerd. Dat levert ergernis en irritatie op.

Westland Verstandig verzocht het vorige College al meerdere malen maatregelen te nemen door duidelijkere bebording, bijvoorbeeld bij de ingang van het dorp en op diverse plekken in het dorp. Ook betere handhaving op drukke dagen. Maar even zien of dit tot verbetering leidt.

Gelukkig heeft nu ook het CDA geluisterd naar eerdere verzoeken van Westland Verstandig en vraagt nu ook om duidelijkheid! Extra borden moet toch niet lastig zijn. Ook het voornemen in het actieprogramma van de nieuwe coalitie om meer boa’s zal leiden tot een betere controle.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top