skip to Main Content

De laatste ronde van de gele zakken. Verkiezingsbelofte Westland Verstandig wordt ingelost per 1 november

De laatste ronde van de gele zakken. Verkiezingsbelofte Westland Verstandig wordt ingelost per 1 november

Per 1 november is het dan zover. De ringen worden verwijderd van de lantaarnpalen en dus geen gele zakken meer in ons straatbeeld. Alles weer in 1 bak, die 1 keer in de 14 dagen wordt geleegd. HVC die het afval voor de gemeente verwerkt, zal al het aangeleverde afval machinaal gaan scheiden. Dus 100%. De resultaten van een dergelijke scheiding zijn veel beter dan het zelf laten doen door de inwoners.

Ook goed nieuws is dat de afvalstoffenheffing in 2023 niet omhoog hoeft. De kosten van de “omschakeling” zijn ca. € 400.000,–. Daarin zijn begrepen de kosten weghalen lantaarnpaalringen. Daarin zitten ook kosten extra ophaalrondes vanaf aantreden nieuwe College tot 1 november 2022 om de “puinzooi” in de hand te houden. Daarin zitten ook de kosten van ca. 46.000 brieven aan onze inwoners en andere bekendmakingen. Daarin zit ook de tijd van onze medewerkers en ook de extra kosten voor het ophalen 1 keer in de 14 dagen.

Westland verstandig hoopt dat hiermee weer rust komt in het afvaldossier.

Back To Top