skip to Main Content

Depolitiseren in crisistijd

Depolitiseren in crisistijd

Uiteraard hebben onze inwoners en bedrijven geen behoefte aan politisering van de Coronacrisis. Eerst oplossen en even niet de zwakke plekken uitspelen. Samen met de andere partijen en het College proberen tot oplossingen te komen, in ieder geval voorzover die oplossingen bij de gemeente liggen. Vlotte overleggen die tot concrete zaken leiden. Wel vinger aan de pols houden en goed luisteren naar inwoners, ondernemers en belangenbehartigers. Zo blijken de diverse landelijke financiële tegemoetkomingen niet snel genoeg geregeld te worden. Zorgen dat geen inwoners tussen wal en schip geraken. Westland Verstandig vindt dan dat de gemeente actie moet ondernemen: om versnelling van uitbetaling vragen aan Rijk en zo nodig zelf bevoorschotten. Ook nu al bekijken waar in het Westland een Corona-crisisopnamecentrum kan komen voor het geval -het is niet te hopen- de crisis zich verder verdiept. Ook verzoeken we het College een aantal andere zaken even te laten rusten, zoals het wel doorgang vinden van het te rigoureus kappen van Westlands groen. Direct stoppen daarmee, alleen al vanwege de crisis, de grote weerstand daartegen en ook om wille van het dierenwelzijn.

Andere zaken laat Westland Verstandig even rusten en bij spoed wordt de kwestie wel aan de burgemeester of één van de wethouders voorgelegd, die tot nog toe daar afdoende op reageren. Andere tijden vragen even een andere benadering.

Uiteraard kunt u voor hulp altijd onze fractie benaderen op 06-53401068 of per mail info@duijsens.net.

Namens de fractie van Westland Verstandig
Peter Duijsens

 

 

Back To Top