skip to Main Content

Drie boekjes Verkiezingsprogramma DE KANTELING

Drie boekjes Verkiezingsprogramma DE KANTELING

Bijgaand ons verkiezingsprogramma DE KANTELING dat bestaat uit 3 boekjes:

  1. dun boekje “Waarom uw stem op Westland Verstandig! Onze principes en waar we voor staan!”;
  2. Een wat dikker boekje met “de samenvatting van het verkiezingsprogramma 2022-2026” met onze 50 kandidaten en onze aandachtspunten voor de 11 dorpen;
  3. Het complete verkiezingsprogramma met alle zaken uitgelicht en onze standpunten hoe de Westlandse problemen opgelost kunnen worden.

Boekje met samenvatting, Wie is wie en plannen voor de 11 dorpen 10-1-22

Boekje Waarom uw stem op Westland Verstandig. Onze principes en waar we voor staan 10-1-22

Verkiezingsprogramma 2022-2026 10-1-22

Dit laatst boekje speciaal voor inwoners, verenigingen en ondernemers die interesse hebben en zich willen verdiepen in zaken als kustgebied, zorg, verkeer en vervoer, gemeentelijke bedrijfsvoering, maar ook voor inwoners die willen weten hoe dichter op onze inwoners bestuurd kan worden, hoe de bouw op korte termijn van heel veel starterswoningen en seniorenwoningen gerealiseerd kan worden en hoe om te gaan met flexwoningen en huisvesting van arbeidsmigranten. Onderwerpen als onderwijs, dierenwelzijn, betere leefomgeving, kunst en cultuur, behoud Westlands erfgoed, toekomst van Westland als tuinbouwgemeente en dorpenbeleid, meer groen, sport, geef ondernemers meer de ruimte en veiligheid worden ook uitvoerig besproken en we geven ons standpunt.

Ons verkiezingsprogramma is ook voorzien van een financiële paragraaf en hoe we € 80 miljoen anders willen gaan besteden om de zaken voor elkaar te krijgen die we voor de inwoners willen realiseren.

Specifieke punten uit ons programma : wij zijn voor invoering van nascheiding en dus geen gele zakken meer! Wij willen een gemeentelijke ombudsman / -vrouw die de klachten / meldingen afwikkelt. Wij willen per dorp 2 ambtenaren die voor de inwoners aanspreekbaar zijn, ook in de dorpen spreekuur houden en die direct kleine en grote zaken kunnen aanpakken. Wij willen wijkagenten die ook spreekuur houden in de dorpen waar ze dienen. Wij willen een referendum voor zaken die voor de leefomgeving van onze inwoners belangrijk zijn. Wij willen 4 liefst niet-partijgebonden wethouders die niet politiek bezig zijn met het oplossen van de echte vraagstukken in Westland. Wij willen de resultaatgerichte WMO-zorg afschaffen en weer op uurbasis laten plaatsvinden. Wij willen € 80 miljoen anders besteden en uitgeven aan zaken die de inwoners wel raken. Wij willen beter groenonderhoud en wij willen een veel snellere en betere dienstverlening door de gemeente. Wij willen voorts de komende 4 jaar in ieder dorp een serviceflat realiseren voor senioren met beheer / zorg op maat en een gezellige gemeenschappelijke ruimte. Wij willen voorts uit onze dorpen verplaatsen bedrijven die daar nog gevestigd zijn en op de opengevallen plekken woningen en groen realiseren. Wij willen voorts stoppen met Westland op te schrikken met steeds maar weer nieuwe onzinnige plannen voor de bouw van flexwoningen en arbeidsmigrantenwoningen op plekken waar dat ruimtelijk tot ongewenste gevolgen leidt. Wij willen wel 1.350 plekken bij ABC en Horti Campus voor arbeidsmigranten, flexbewoners en starters. Voeg daarbij 800 plekken bij de bedrijven en het probleem is opgelost en de geplande locaties zijn niet meer nodig. Wij willen een kordate aanpak van de knellende Westlandse wegenstructuur in en rond onze dorpen.

Deze en nog vele andere zaken kunt u lezen in ons verkiezingsprogramma.

Namens Westland Verstandig,
Peter Duijsens
Lijsttrekker

 

Back To Top