skip to Main Content

Druk bezochte Westland Verstandig-avond over foute werkwijze College bij nieuwe beoordeling huishoudhulpuren

Druk bezochte Westland Verstandig-avond over foute werkwijze College bij nieuwe beoordeling huishoudhulpuren aan 1.700 huishoudens in Westland

In het Burgerkantoor aan het Marktplein in ‘s-Gravenzande in het trapgevelhuisje uit 1639 hield Westland Verstandig op 31 oktober 2019 een bijeenkomst over de wijze waarop het College omgaat met het toekennen van huishoudhulpuren.
Twee sprekers, de heer Bert van ‘t Laar –oud-burgemeester en oud-rechter- en mevrouw Erica Stinissen -cliëntondersteuner-, gaven hun visie op wat er fout is in de Westlandse aanpak. Beiden hebben veel ervaring met procedures die zij in den lande voerden en voeren.
De rechter keurt permanent af dat huishoudhulp enkel gekoppeld wordt aan een schoon huis en geen concreet aantal uren meer wordt toegekend. De rechter heeft ook al meermaals uitgesproken dat controle achteraf niet werkt. Toch gaat Westland over naar “toetsen op schoon huis” en trekt hiervoor alleen al aan extra ambtenaren € 1.7 miljoen uit. Saillant is dat Westland landelijk bezien aan 2.700 huishoudens huishoudhulpuren zou moeten geven en dus met de in Westland Wmo-hulpbehoevende 1.700 huishoudens al forse voordelen heeft. Blijkbaar doet de Westlandse inwoner niet snel een beroep op zijn recht op huishoudhulpuren. Daarom ook ontvangt Westland aanzienlijk meer van het Rijk om de Wmo uit te voeren dan zij uitgeeft. Dat geld wordt echter aan andere zaken uitgegeven. Reden voor Westland om dus niet op de Wmo te bezuinigen.
Passages uit het rapport van Radar werden door de sprekers geciteerd en bekritiseerd. Een aantal passages waren zelfs lachwekkend, maar ook weer te triest voor woorden. Beide sprekers wezen ook op het grote belang van het betrekken van een onafhankelijke cliëntondersteuner bij het gehele traject voor en vanaf het keukentafelgesprek. Ook achten zij het houden van telefonische keukentafelgesprekken -zoals zorgwethouder Vreugdenhil weer plotsklaps introduceerde- onwenselijk en zelfs strijdig met de regels. De gemeente gaat er ten onrechte van uit dat de klanten dom zijn en dat klopt natuurlijk niet.
Na de inleidingen werden door de aanwezigen -inwoners die al hulp hebben, medewerkers van de zorgaanbieders, vertegenwoordigers belangenorganisaties- heel veel en vooral goede vragen gesteld aan de sprekers. Zij deden tenslotte een oproep om bij een urenafschaling direct bezwaar te maken. Hun bureaus behandelen die zaken gratis en het is goed direct een gemachtigde te nemen. In de meeste gevallen klopt het niet wat de gemeente wil. Pogingen van de gemeente om degenen die problemen hebben met de wijze van behandelen “te bewerken” kunnen dan door een professioneel iemand gepareerd worden.
De gegevens van beide bureaus kunt u opvragen bij Westland Verstandig.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

 

Back To Top