skip to Main Content

Een goed gemeentebestuur weegt belangen af, maakt keuzes, hakt knopen door en voert snel en kordaat uit en handelt in het belang van onze inwoners en ondernemers

Een goed gemeentebestuur weegt belangen af, maakt keuzes, hakt knopen door en voert snel en kordaat uit en handelt in het belang van onze inwoners en ondernemers

Of het nu gaat om het in stand houden van de 5 Westlandse zwembaden. Of de snelle realisering van de 2e Berkenflat in ‘s-Gravenzande. Of de vlotte verhuizing van de WOS naar de Veiling in Poeldijk. Of het per direct stoppen met de gele zakken. Of de nakoming van in het verleden gemaakte afspraken over de Eendenburcht in Wateringen en daar voor de gemeente goede voorwaarden aan verbinden. Of de uitbreiding sportvelden in De Lier. Of de snelle realisatie starterswoningen en het zorgen dat er extra verpleeghuisbedden in Westland komen. Of het aanpakken van andere Westlandse vraagstukken.

Al deze zaken moeten snel aangepakt worden en tot concrete, snelle en kordate uitvoering leiden. Dat vergt best wel veel nadenken en afwegen hoe dit alles het beste kan worden uitgevoerd. Samen met GBW en VVD is Westland Verstandig iedere dag en alle dagen van de week bezig om de beste invullingen te geven. Daarbij geloven in EIGEN KRACHT en zich niks aantrekken van droeftoeterige persberichten (met nepnieuws, onjuiste weergave en op de man gespeeld) van enkele politieke partijen die in de vorige bestuursperiode de kans kregen, maar niets deden aan de oplossing van de Westlandse vraagstukken. Het ware beter als ook deze partijen de schouders zouden zetten onder oplossing van de vraagstukken in plaats van galbakkerij.

Bezoek ons Burgerkantoor ‘s-Gravenzande op werkdagen tussen 13.00 uur en 15.00 uur aan het Marktplein 10 in ’s-Gravenzande of ons Burgerkantoor Naaldwijk aan de Prinses Julianastraat 43a op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Ook kan altijd een afspraak gemaakt worden op 06-53401068 of mailen naar info@duijsens.net.

 

Back To Top