skip to Main Content

Extra raadsvergadering afvalinzameling op dinsdag 12 oktober 2021

Extra raadsvergadering afvalinzameling op dinsdag 12 oktober 2021

Westland Verstandig kreeg inzage in het afvaldossier uit 2018 t/m 2021. Eerder gaf het College een onvolledig dossier. Uit de nieuwe stukken blijken tal van nieuwe feiten over keuzes en besluiten College in strijd met door externe bureaus gegeven adviezen. Vooral blijkt uit de nieuwe stukken dat het College de Raad meerdere malen niet, niet volledig en zelfs onjuist geïnformeerd heeft. Het College en de coalitiepartijen CDA, LPF, VVD en CU-SGP vinden dat alle stukken geheim moeten blijven, dus ook de externe adviezen. Dat is vreemd en na eerst de poging bijna alle stukken achter te houden, nu weer deze vreemde move. Duidelijk is dat de genoemde partijen niet willen dat onze inwoners en ondernemers er achter komen dat door onjuiste keuzes zij te veel moeten betalen voor het afval. Westland Verstandig verzocht om een extra raadsvergadering en wil dat die in het openbaar gaat plaatsvinden. Uiteraard is niet nodig dat uit het aanbestedingsdossier in de raadsvergadering gesproken wordt, maar wel over de handelwijze van het College. Bijna een week na het verzoek bepaalde de burgemeester -na tal van herinneringen- eindelijk datum en tijdstip.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top