skip to Main Content

Felicitatie Westland Verstandig herbenoeming burgemeester

Felicitatie Westland Verstandig herbenoeming burgemeester

Burgemeester gefeliciteerd met uw herbenoemingsadvies. Voor u persoonlijk valt een last van uw schouders. Een soort bevrijding. Zeker het onhandige gedoe in een buurgemeente maakte de procedure beladen en onzeker. Dat begrijpt onze fractie zeer goed. We hopen dat die bevrijding ook er toe zal leiden dat u meer boven de partijen in en buiten de Raad gaat staan. Dat u meer vanuit die positie Westland leidt. We hopen niet dat het stemgedrag van uw medestanders vanavond is beïnvloed door het vooraf bekende standpunt van onze fractie. Als we de argumenten in de krant lezen, dan moet dat wel gevreesd worden. We hopen ook niet dat doordat de herbenoemingslast van uw schouders is gegleden u verder zult afglijden naar een burgemeester die nog verder tussen “bij hem geliefde” partijen staat en zich laat gebruiken voor politieke spelletjes waar de Westlandse burgers slechter van worden. Ook hopen we niet dat u nu in vergaderingen enkel de man zult zijn die brave raadsleden beloont en de niet brave volgers zult proberen te dwarsbomen. We hopen dat u als burgemeester meer echt oog zult hebben voor die burgers en er voor waakt dat de 12 kernen van Westland kunnen rekenen op een burgemeester die er voor hen is. Een echte burgervader. Ook een burgemeester die oor en oog heeft voor de gewone Westlander en niet alleen voor de successtories. Open, eerlijk en betrouwbaar dat is wat onze fractie wil. Geen eigen belang maar burgerbelang, geen gemeentebelang met alleen maar oog voor marketing, greenport en lobbyisten, maar vooral het zijn van een echte burgervader die er is voor de gewone Westlander. Een burgemeester die afspraken nakomt en een goede leider van de gemeente is, een burgemeester die weet waarvoor hij er is en geen weerstand oproept. Dat is wat onze fractie graag zou willen. Nogmaals wij hopen prettig en zakelijk samen te werken in de komende tijd.

 

Namens de fractie Westland Verstandig,

Peter Duijsens,

fractievoorzitter

Back To Top