skip to Main Content

Fractie van Westland Verstandig neemt afscheid van raadslid Van Vliet

Fractie van Westland Verstandig neemt afscheid van raadslid Van Vliet

Op donderdag 30 maart 2023 heeft Westland Verstandig bijgaand besluit genomen en mevrouw Van Vliet uit de fractie van Westland Verstandig gezet. Tevens is haar verzocht haar zetel ter beschikking te stellen en Jan de Nooy, nr. 12 op onze kandidatenlijst en nu fractie-ondersteuner, deze zetel in te laten nemen.

De redenen van de beëindiging van haar lidmaatschap van de fractie kunt u lezen in bijgaand besluit.

Mevrouw Van Vliet past –kort gezegd- niet bij Westland Verstandig, hetgeen het afgelopen jaar gebleken is. Mevrouw Van Vliet acht het voldoende dat zij vergaderingen van de Raad bijwoont. Voor het overige wenst zij geen fractievergaderingen of andere bijeenkomsten bij te wonen en dat is al de situatie vanaf de start van deze raadsperiode.

Westland Verstandig heeft getracht daarin verandering te brengen, maar mevrouw Van Vliet is niet te bewegen meer tijd en energie in het raadswerk te stoppen. Daarnaast deden zich –bij pogingen om daar verandering in te brengen- een aantal vervelende incidenten voor rondom mevrouw Van Vliet.

Westland Verstandig legt voor bestuurders en ook voor anderen de lat hoog en zij doet dat ook voor zichzelf en ook voor de leden van de fractie.

Nu ondanks pogingen geen gedragsverandering zichtbaar is, is voor mevrouw Van Vliet niet langer plaats binnen de fractie en vandaar het besluit. Wij betreuren dat uiteraard zeer en wij hadden gehoopt toch tot een werkbare situatie te komen waarbij een wijziging van instelling van mevrouw Van Vliet zou kunnen worden bereikt, maar helaas is dat niet mogelijk gebleken. We hopen dat zij haar zetel, die tot stand kwam door het vertrouwen van onze kiezers in Westland Verstandig, opgeeft.

Besluit A. van Vliet 30-3-23

Back To Top