skip to Main Content

Geheimhouding asbeststukken Wateringen ook bij Gedeputeerde Staten

Geheimhouding asbeststukken Wateringen ook bij Gedeputeerde Staten

Vanmiddag vond de behandeling plaats van het door Westland Verstandig ingediende bezwaarschrift tegen de weigering van de Provincie om alle stukken te geven over de asbestkwestie. Om afgifte te voorkomen hebben Gedeputeerde Staten zichzelf en alle ambtenaren geheimhouding opgelegd. Dat gebeurt met alle documenten voorafgaand aan 5 januari en al hetgeen op 5 januari besproken en besloten is. Daardoor proberen zij de wet openbaarheid bestuur te ontwijken. Op 5 januari zouden Gedeputeerde Staten ‘s-ochtends het besluit genomen hebben dat de Provincie wegens taakverwaarlozing de asbestopruiming in Wateringen van Westland zou overnemen. Dit zou ernstige politieke gevolgen hebben gehad. Nadat besluit is contact geweest tussen het CDA deel van het College van Gedeputeerde Staten en de Westlandse Burgemeester is het bijna voltallige College van Burgemeester en Wethouder ‘s-avonds in allerijl naar het Haagse Provinciehuis afgereisd om crisisoverleg te voeren. Dit leidde ertoe dat de ‘s-ochtends vastgestelde brief niet verzonden werd en had de “ons kent ons”-mentaliteit het gewonnen van de juiste oplossing. Door de geheimhouding op te leggen frustreert de Provincie het zoeken naar de waarheid. De fractie van Westland Verstandig heeft het College van Burgemeester en Wethouders verzocht de Provincie te verzoeken de geheimhouding op te heffen. Als dat niet gebeurt komt de fractie met een motie. Steeds meer lijkt het van belang dat een grondig feitenonderzoek plaatsvindt wat er gebeurd is sinds januari 2015 en na april van dat jaar. Het niet geven van belangrijke stukken staat een gedegen en compleet onderzoek in de weg. Dit is slecht voor het politieke aanzien en slecht voor de waarheidsvinding .

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top