skip to Main Content

Gele zakken gaan per 1 november echt weg. Inmiddels stellen de veroorzakers van de “gele zakken-ellende” vragen over de kosten die gemaakt moeten worden om hun foute keuze terug te draaien

Gele zakken gaan per 1 november echt weg. Inmiddels stellen de veroorzakers van de “gele zakken-ellende” vragen over de kosten die gemaakt moeten worden om hun foute keuze terug te draaien

Politiek is vaak een vreemd spelletje. Onze inwoners klaagden terecht over de verslonzing van hun leefomgeving. LPF, CDA, VVD, CU-SGP maar ook D66, kozen voor 27.000 woningen voor inzameling met gele zakken aan lantaarnpalen. De nieuwe coalitie van Westland Verstandig, GBW en VVD heeft besloten direct daarmee te stoppen per 1 november. Uiteraard kost het corrigeren van foute besluiten extra geld. Ambtenaren zijn er mee bezig, de voorlichting over de noodzakelijke verandering naar onze inwoners kost geld, met de inzamelaar moeten vernieuwde afspraken gemaakt worden over het ophalen van de grijze bak 1 keer in de 14 dagen etc. Gelukkig zijn er ook besparingen en extra opbrengsten (geen gele zakken meer nodig (ca. € 90.000,– p.j.), geen huur meer voor de bovengrondse containers, meer opbrengst van het afval (€ 210.000,– p.j.)). De toezegging werd gedaan dat de afvalstoffenheffing 2023 door deze omschakeling niet omhoog hoeft. Het is wrang te moeten lezen dat degenen die deze situatie hebben veroorzaakt nu vragen gaan stellen over “hoeveel geld er de prullenmand in gaat”. Blijkbaar begrijpen de oude coalitiepartijen nog steeds niet wat er gaande is en dat -zacht gezegd- de invoering van de gele zakken echt geen goed besluit was.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top