skip to Main Content

Gemeente gaat op 40 locaties in Westland toestaan dat kabelgoten worden aangelegd voor het laden van elektrische auto’s gevoed door eigen zonnepanelen

Gemeente gaat op 40 locaties in Westland toestaan dat kabelgoten worden aangelegd voor het laden van elektrische auto’s gevoed door eigen zonnepanelen

Westland Verstandig meent dat verduurzaming op een praktische wijze moet worden ingevuld in Westland. Dus geen hoogdravende -meestal tot niets leidende- plannen, maar praktische uitvoeringen die niet al te kostbaar zijn en op korte termijn echt resultaat opleveren.

Een van die zaken is het opladen van de eigen elektrische auto aan huis met elektriciteit van eigen zonnepanelen. Daar is veel vraag naar in Westland. De auto staat dan op een openbare parkeerplaats en de kabel loopt vanaf de woning door het trottoir via kabelgoottegels. Wel moet de “autoladende inwoner” aan bepaalde voorwaarden voldoen, want de openbare parkeerplaatsen zijn er natuurlijk voor iedereen en dat moet zo blijven. Ook de veiligheid (struikelgevaar) op het trottoir en de wijze van aanbrengen van de kabelgoot wordt vooraf goed geregeld tussen de inwoner en de gemeente. In andere gemeenten zijn goede ervaringen en worden de nadelen goed opgevangen.

Westland Verstandig vindt dat we als Westland het ook mogelijk moeten maken auto’s te laden op de hiervoor genoemde wijze. Wel voorzichtig starten en bekijken hoe de ervaringen zijn. Alles wat nieuw is, is wennen en niet altijd valt te voorspellen hoe het praktisch gaat lopen. Dus vandaar het aantal van 40.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

Back To Top