skip to Main Content

Gemeente krijgt van de Provincie toestemming om 1.500 extra goedkope starters- en seniorenwoningen te bouwen voor onze inwoners in Westland. Eerste woningoplevering wordt in eerste kwartaal 2023 verwacht

Gemeente krijgt van de Provincie toestemming om 1.500 extra goedkope starters- en seniorenwoningen te bouwen voor onze inwoners in Westland. Eerste woningoplevering wordt in eerste kwartaal 2023 verwacht

Westland Verstandig wilde in haar verkiezingsprogramma een kanteling. Snelle aanpak van de al jaren in Westland bestaande vraagstukken, zoals goedkope huur- en koopwoningen voor starters en senioren.

De afgelopen periode is door de coalitie intens ingezet op een oplossing. Deze is bereikt doordat de Provincie akkoord gegaan is met de extra bouw van 1.500 goedkope woningen. Die zullen de komende jaren in Westland op mogelijk 12 plekken worden gebouwd.

Belangrijk is het om wel tempo te houden in de uitvoering. Want daar gaat het om: snel en effectief en vooral goedkoop.

Westland Verstandig is erg blij met dit resultaat. Na 10 jaar lukt het de huidige coalitie van Westland Verstandig, GBW en VVD eindelijk om dit vraagstuk tot een goede oplossing te brengen.

Als “tegenprestatie” heeft de gemeente wel moeten beloven de wettelijk al aan Westland toebedeelde statushouders te huisvesten. Dus niet meer dan waartoe we al verplicht waren.

Westland Verstandig heeft altijd bepleit dat de verplicht te huisvesten statushouders niet meer in Westlandse sociale huurwoningen terecht moeten komen, maar in pensions. Ook dat gaat gebeuren. De gemeente huurt het Carltonhotel en deed dat in feite al de afgelopen  10 maanden voor de huisvesting van Oekraïners. Daar worden voortaan Westlandse inwoners gehuisvest die dringend een dak boven hun hoofd nodig hebben, starters / senioren die dringend een woning nodig hebben en nu dus ook de aan Westland toegewezen statushouders. De kosten van deze laatste groep wordt gedurende 6 maanden door het Rijk betaald. De gemeente zal zorgdragen voor een goed beheer in het hotel, zoals dat ook de afgelopen 10 maanden gebeurde bij de Oekraïners. Ook dit vinden we een goede oplossing. Beschikbare sociale huurwoningen kunnen voortaan weer naar onze inwoners gaan. Een win-win situatie. Ook dit punt uit het actieprogramma vullen we al in.

Back To Top