skip to Main Content

Gemiste kans in Westland om referendum te houden gelijk met de Europese verkiezingen over voor Westland en onze inwoners belangrijke besluiten

Gemiste kans in Westland om referendum te houden gelijk met de Europese verkiezingen over voor Westland en onze inwoners belangrijke besluiten
De gemeente Westland heeft het plan een megaproject te realiseren op de Flora Campus in Naaldwijk. Grote grondaankopen en grote investeringen zullen gedaan gaan worden. Onder meer een school (het Vakcollege), een grote sporthal, huisvesting van 800 tot 1600 arbeidsmigranten, bouwen van 150 tijdelijke woningen, een groot kantorencomplex, bedrijfsobjecten met een innovatief centrum, een busstation, ca 1200 woningen en een grote parkeergarage voor 1800 auto’s. Dit is voor onze gemeente een zeer grote investering met de nodige risico’s. Nooit eerder deed de gemeente Westland dit. De tuinbouwsector neemt niet deel in deze plannen en dat is natuurlijk jammer. Want om die sector te steunen wordt deze investering gedaan. Weliswaar wordt berekend dat in een groot aantal jaren de investering terugverdiend wordt maar of dat lukt is natuurlijk niet zeker. In de regel valt dat altijd tegen!

Deze investering brengt mee dat de gemeente andere ook dringende zaken nu niet kan realiseren vanwege de grote invloed op de gemeente financiën maar ook dat mogelijk bijsturing moet gaan plaatsvinden door verhoging van de OZB belasting. Ook zijn onze ambtenaren met dit project bezig en kunnen niet ingezet worden voor andere zaken. De gevolgen van deze keuze zijn dus voor Westland en haar inwoners groot.

Dit enorme plan zou zich prima geleend hebben voor een raadpleging van onze inwoners in een referendum. Helaas steunden CDA, VVD, GBW, LPF en alle kleine partijen, met uitzondering van 1, ons voorstel, om een referendummogelijkheid in Westland in te voeren, niet. De Europese verkiezingen leenden zich uitstekend om gelijktijdig een dergelijk referendum te houden. Kost veel minder en is gemakkelijker te organiseren. Helaas deden we dat niet. In andere gemeenten gebeurde dat wel. Westland Verstandig had graag onze inwoners laten meebeslissen middels het raadgevend referendum over deze keuze voor de ontwikkeling van het Floragebied.

In die raadpleging van onze inwoners had dan bijvoorbeeld betrokken kunnen worden:
– het belang van de bouw van een nieuwe Naald met de voorziene hogere jaarlijkse exploitatiekosten van De Naald. Is deze ontwikkeling belangrijker voor onze inwoners dan de Flora Campus;
– de timing en wachten tot de afbouw van de voorraad van ongeveer 150 miljoen gronden voor de Westlandse Zoom en het nieuwe Westland. Eerst het ene afmaken dat ooit de molensteen om de nek van Westland genoemd werd en dan pas aan iets nieuws beginnen;
– de noodzaak veel meer tijd en geld te stoppen in de Westlandse vraagstukken op het gebied van wonen, in een betere wegeninfrastructuur, in kunst en cultuur, in het opknappen van een aantal van onze dorpen, in de voorzieningen etc. Door de ontwikkeling van de Flora Campus zullen er beperkingen zijn omdat de gemeente Westland nou eenmaal niet alles kan in financieel en organisatorisch opzicht.

Na een volksraadpleging had de Raad en het College met meer gerichte steun van onze inwoners een keuze kunnen maken. Nu is dat niet echt duidelijk en Westland Verstandig vindt dat een gemiste kans om eerst naar onze inwoners te luisteren en dan pas te besluiten. Draagvlak bij onze inwoners blijft Westland Verstandig belangrijk vinden.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top