skip to Main Content

Gerechtshof Den Haag geeft inwoners en bedrijven uit het Buitengebied Westland gelijk en veroordeelt Delta Fiber Netwerk glasvezel aan te leggen in Westland

Gerechtshof Den Haag geeft inwoners en bedrijven uit het Buitengebied Westland gelijk en veroordeelt Delta Fiber Netwerk glasvezel aan te leggen in Westland

Door Westland Verstandig werd in 2021 een procedure opgestart tot aanleg van glasvezel in het Westlandse Buitengebied door Delta Fiber. Westland Verstandig meende dat glasvezel in het Westlandse Buitengebied gewenst is en dat de Gemeente Westland ten onrechte geen actie ondernam. Glasvezel Buiten, de voorganger van Delta Fiber, had aanleg toegezegd als meer dan 50% van de eigenaren aanleg wenste. Daar was sprake van.

62 inwoners en bedrijven werden door de Rechtbank in het gelijk gesteld in 2022. Delta Fiber werd verplicht tot aanleg. Delta Fiber ging in hoger beroep. Het Hof is het eens met het vonnis van de Rechtbank. Delta Fiber werd opnieuw veroordeeld om binnen 550 werkdagen de aanleg en aansluiting op haar netwerk te realiseren en dat op straffe van een boete.

Het Hof meent dat een definitieve overeenkomst is tot stand gekomen tussen de Westlandse inwoners en bedrijven en dat Delta Fiber die overeenkomst moet nakomen en dat er geen omstandigheden zijn die dat anders maken. Hoe gaat het verder? Degenen die partij waren in de procedure kunnen aanspraak maken op aanleg. Daar zorgen we voor!

De uitspraak van het Hof werkt in principe alleen tussen de partijen in het proces. Bewoners of bedrijven in het Westlandse Buitengebied die destijds zich wel hebben aangemeld bij Glasvezel Buiten of Delta Fiber en ook een abonnement hebben afgesloten en niet deelnamen aan het proces en wel ook aansluiting wensen kunnen het beste als volgt handelen. Delta Fiber moet verzocht worden om hun woning of bedrijf van glasvezel te voorzien en aan te sluiten op het netwerk binnen 550 werkdagen en dat binnen 14 dagen schriftelijk toe te zeggen. Het adres is: Delta Fiber Netwerk Overschieseweg 203 / postbus 4033 3102 GA Schiedam en Piet.Grootenboer@deltafiber.nl. Komt er geen bevestiging dan kan Delta Fiber gedwongen worden tot aanleg. Aangenomen mag worden dat Delta Fiber geen nieuwe procedure wil voeren want die zal ze ook verliezen. Levert dat problemen op meldt het dan bij Westland Verstandig.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

arrest Hof Den Haag 18-6-24

Back To Top