skip to Main Content

Goed besturen en goed communiceren is belangrijk, zeker als het gaat om de bouw van starterswoningen en ook om Westlandse inwoners in woningnood te helpen

Goed besturen en goed communiceren is belangrijk, zeker als het gaat om de bouw van starterswoningen en ook om Westlandse inwoners in woningnood te helpen

Vorige week maakte de gemeente bekend dat mogelijk op 4 locaties in Westland starters- en spoedzoekerswoningen gebouwd kunnen worden. Het gaat dan om tijdelijke woningen voor maximaal 10 tot 15 jaar. De omwonenden kregen -vrij laat trouwens- schriftelijk bericht dat op korte termijn met hen overleg gevoerd gaat worden. Overleg dan wel over alles uiteraard. Vragen zoals “is het een geschikte locatie”, zo ja “hoeveel woningen en wie gaat er wonen”, worden dan met de omwonenden besproken. Als er te veel gefundeerde weerstand is, dan afzien van de  betreffende locatie en snel een andere en mogelijk betere locatie aandragen. Dat laatste kan omdat het gemeentebestuur zelf nog geen onomkeerbare situatie heeft gecreëerd. Dat is een wijze leerles uit de vorige periode met CDA en LPF die iedereen confronteerden met genomen besluiten en dus niets oplosten en bereikten.

Tevens dient snel informatie gegeven te worden over aantallen. Dat zullen, per locatie, als het aan Westland Verstandig ligt vooralsnog een beperkt aantal zijn. Ook kan dan worden aangegeven, wie (starters / spoedzoekers) er gaat wonen. Dat zijn dus Westlandse starters en Westlanders die geen dak boven het hoofd hebben. Anders dan een partij als LPF aangeeft dus geen statushouders. Door dat te roepen tracht de LPF de komst van 1.500 starters- en spoedzoekerswoningen in Westland te blokkeren. Alleen voor de stemmingmakerij beroept zij zich op één van haar vaste stokpaardjes.

Alle politieke partijen in Westland willen starters- en spoedzoekerswoningen en dat gaat dit College fiksen als het aan Westland Verstandig ligt. Wel meent Westland Verstandig dat snel aan alle omwonenden duidelijk gemaakt moet worden wat de concrete ideeën zijn! De communicatie moet echt op orde zijn en daar moet snel aan gewerkt gaan worden. Alleen als er goed gehandeld wordt, kan de gemeente het gebrek aan goedkope woonruimten voor onze inwoners in Westland snel oplossen. Dat betekent wel dat we samen met omwonenden goede betrouwbare en beperkte plannen moeten uitleggen en ook als gemeente moeten zorgen voor voldoende draagvlak en begrip. Dat moet de komende weken snel en goed gebeuren!

Back To Top