skip to Main Content

Griffier Westland verstuurde aan raadsleden geen vertrouwelijke of geheime mails door.

Griffier Westland verstuurde aan raadsleden geen vertrouwelijke of geheime mails door. Enkel politieke spelletjes van bestuur en partijen die de achterkamertjes willen beschermen

 

Anders dan de burgemeester en een aantal raadsfracties willen doen geloven stuurde de griffier absoluut geen geheime informatie door naar LPF en Westland Verstandig. Hoe zit het dan wel.

De griffier heeft vanaf 2012 aan alle fracties vele duizenden bcc-mails gestuurd. Dat zijn mails die aan anderen (meestal aan raadsleden of deskundigen buiten de Raad) worden toegezonden, waarvan de griffier vond dat -gezien aan hem gestelde vragen of onderwerpen die voor een fractie bijzonder van belang waren- deze ter kennis gebracht moesten worden aan bepaalde raadsfracties. Actieve fracties krijgen meer bcc-mails dan fracties die dat niet zijn. De ontvanger van een mail ziet niet aan wie de mail verder nog verzonden is en ziet ook niet dat sprake is van een bcc-mail. Ook kwam het voor dat de griffier gebruik wilde maken van de bijzondere expertise of kennis van fracties of leden daarvan over bepaalde onderwerpen die speelden bij de griffie en/of de Raad. Iedereen wist of moest weten dat dat gebeurde.

De griffier heeft voorts de plicht raadsleden, ook individueel als hij weet dat ze bepaalde zaken willen weten, te informeren zowel gevraagd als ongevraagd. Vertrouwelijke informatie is er niet bij de griffier, tenzij hem dat is opgelegd door een bevoegd orgaan maar dat heeft zich nooit voorgedaan. Dat door mails bij raadsleden met verstand van zaken soms duidelijk werd dat andere raadsleden, en dat vaak onder leiding van onze niet boven de partijen staande burgemeester en gemeentesecretaris, in achterkamertjes allerlei zaken bedisselden, is niet verwijtbaar aan de ontvanger van de mail van de griffier.

Ook als mailberichten doorgestuurd werden door de griffier over vuilspuierij en beledigingen over bepaalde raadsleden door mederaadsleden, maar vooral door de burgemeester en secretaris aan die raadsleden, is niet verwijtbaar aan de ontvanger van de mails. Wel pijnlijk voor degene die zich infaam en abject hebben uitgelaten als ze er nu achter komen dat hun wangedrag bekend is bij degene die ze op de korrel namen. Over dit soort mails hebben we het. Enkel intern dus en als actief en betrokken raadslid absoluut niet fout om die te ontvangen.

Nu heeft de meerderheid van de Raad besluiten genomen die nergens op gebaseerd zijn. Enkel de meerderheid die de minderheid (2 oppositiepartijen) wil bestraffen om eigen achterkamertjes en niet oorbaar gedrag af te schermen. En dat alles onder de bezielende leiding van een burgemeester die echt de bedenker is van dit alles en daarvoor de politiek gebruikt. Alleen al omdat aan alle ander raadsleden per lid ook honderden bcc-mails gezonden blijken te zijn -informatie die pas verstrekt werd na vragen Westland Verstandig- en die bcc-berichten niet “bekeken” werden. De burgemeester en secretaris gaven enkel opdracht om de bcc-berichten tussen griffier en Westland Verstandig te bezien om daar vervolgens belachelijke conclusies aan te verbinden.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top